Исторически речник
сѣра  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сѣрасѣрꙑ, сѣрѫсѣрѣсѣрѫ, сѣрѹсѣроѭ, сѣроѫ, сѣроѧ, сѣроюсѣрѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сѣросѣрꙑсѣръ, сѣрьсѣрамъ, сѣрамьсѣрамсѣрахъ, сѣрахь
NfOuNfGuNfDu
сѣрѣсѣрѹсѣрама
сѣра -ꙑ ж Сяра а рꙑ прлагат сѣрѫ Изч ПДЛек Нвб сяра ОА ВА АК МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА