Исторически речник
съꙁорт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съꙁортсъꙁорѭ, съꙁорѧ, съꙁорюсъꙁоршсъꙁортъ, съꙁорть, съꙁортсъꙁормъ, съꙁормь, съꙁорм, съꙁормосъꙁорте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съꙁорѧтъ, съꙁорѧть, съꙁорѧтсъꙁорвѣсъꙁортасъꙁортесъꙁорсъꙁор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съꙁормъ, съꙁормь, съꙁормсъꙁортесъꙁорвѣсъꙁортасъꙁорхъ, съꙁорхь, съꙁорхсъꙁор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съꙁорсъꙁорхомъ, съꙁорхомь, съꙁорхом, съꙁорхмꙑсъꙁорстесъꙁоршѧ, съꙁоршѫ, съꙁорша, съꙁорше, съꙁорхѫсъꙁорховѣсъꙁорста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съꙁорстесъꙁорꙗахъ, съꙁорѣахъ, съꙁораахъ, съꙁорѣхъ, съꙁорꙗхъ, съꙁорѧахъ, съꙁорѧхъ, съꙁорꙗахь, съꙁорѣахь, съꙁораахь, съꙁорѣхь, съꙁорꙗхь, съꙁорѧахь, съꙁорѧхь, съꙁорꙗах, съꙁорѣах, съꙁораах, съꙁорѣх, съꙁорꙗх, съꙁорѧах, съꙁорѧхсъꙁорꙗаше, съꙁорѣаше, съꙁорааше, съꙁорѣше, съꙁорꙗше, съꙁорѧаше, съꙁорѧшесъꙁорꙗаше, съꙁорѣаше, съꙁорааше, съꙁорѣше, съꙁорꙗше, съꙁорѧаше, съꙁорѧшесъꙁорꙗахомъ, съꙁорѣахомъ, съꙁораахомъ, съꙁорѣхомъ, съꙁорꙗхомъ, съꙁорѧахомъ, съꙁорѧхомъ, съꙁорꙗахомь, съꙁорѣахомь, съꙁораахомь, съꙁорѣхомь, съꙁорꙗхомь, съꙁорѧахомь, съꙁорѧхомь, съꙁорꙗахом, съꙁорѣахом, съꙁораахом, съꙁорѣхом, съꙁорꙗхом, съꙁорѧахом, съꙁорѧхомсъꙁорꙗашете, съꙁорѣашете, съꙁораашете, съꙁорѣшете, съꙁорꙗшете, съꙁорꙗасте, съꙁорѣасте, съꙁораасте, съꙁорѣсте, съꙁорꙗсте, съꙁорѧасте, съꙁорѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съꙁорꙗахѫ, съꙁорѣахѫ, съꙁораахѫ, съꙁорѣхѫ, съꙁорꙗхѫ, съꙁорꙗахѹ, съꙁорѣахѹ, съꙁораахѹ, съꙁорѣхѹ, съꙁорꙗхѹ, съꙁорѧахѹ, съꙁорѧхѹсъꙁорꙗаховѣ, съꙁорѣаховѣ, съꙁорааховѣ, съꙁорѣховѣ, съꙁорꙗховѣ, съꙁорѧаховѣ, съꙁорѧховѣсъꙁорꙗашета, съꙁорѣашета, съꙁораашета, съꙁорѣшета, съꙁорꙗшета, съꙁорꙗаста, съꙁорѣаста, съꙁорааста, съꙁорѣста, съꙁорꙗста, съꙁорѧаста, съꙁорѧстасъꙁорꙗашете, съꙁорѣашете, съꙁораашете, съꙁорѣшете, съꙁорꙗшете, съꙁорꙗасте, съꙁорѣасте, съꙁораасте, съꙁорѣсте, съꙁорꙗсте, съꙁорѧасте, съꙁорѧсте
съꙁорт -съꙁорѭ -съꙁорш св Направя да узрее нещо [образно] днъ хлѣбъ сѣѭшт на себѣ. не гоже жрънв съмлѣшꙙ.  рѫцѣ ѹмѣсста  огнь съвръш. нъ гоже дѣвца беꙁдрала  бе сѣмене просвѣт.  кръстъ съꙁор.  отьць съвръш С 396.2 Изч С Гр ὡριμάζω Вж. при съꙁьрѣт Нвб