Исторически речник
ставт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ставт сѧставлѭ, ставлѧ, ставѧ, ставьѭ, ставлюставшставтъ, ставть, ставтставмъ, ставмь, ставм, ставмоставте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ставѧтъ, ставѧть, ставѧтставвѣставтаставтеставстав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ставмъ, ставмь, ставмставтеставвѣставтаставхъ, ставхь, ставхставов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ставовставхомъ, ставхомь, ставхом, ставхмꙑставстеставшѧ, ставшѫ, ставша, ставше, ставхѫставховѣставста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ставстеставлꙗахъ, ставлꙗхъ, ставьꙗхъ, ставлѣахъ, ставлѣхъ, ставѣахъ, ставѣхъ, ставлѧахъ, ставлѧхъ, ставѧахъ, ставѧхъ, ставлꙗахь, ставлꙗхь, ставьꙗхь, ставлѣахь, ставлѣхь, ставѣахь, ставѣхь, ставлѧахь, ставлѧхь, ставѧахь, ставѧхь, ставлꙗах, ставлꙗх, ставьꙗх, ставлѣах, ставлѣх, ставѣах, ставѣх, ставлѧах, ставлѧх, ставѧах, ставѧхставлꙗаше, ставлꙗше, ставьꙗше, ставлѣаше, ставлѣше, ставѣаше, ставѣше, ставлѧаше, ставлѧше, ставѧаше, ставѧшеставлꙗаше, ставлꙗше, ставьꙗше, ставлѣаше, ставлѣше, ставѣаше, ставѣше, ставлѧаше, ставлѧше, ставѧаше, ставѧшеставлꙗахомъ, ставлꙗхомъ, ставьꙗхомъ, ставлѣахомъ, ставлѣхомъ, ставѣахомъ, ставѣхомъ, ставлѧахомъ, ставлѧхомъ, ставѧахомъ, ставѧхомъ, ставлꙗахомь, ставлꙗхомь, ставьꙗхомь, ставлѣахомь, ставлѣхомь, ставѣахомь, ставѣхомь, ставлѧахомь, ставлѧхомь, ставѧахомь, ставѧхомь, ставлꙗахом, ставлꙗхом, ставьꙗхом, ставлѣахом, ставлѣхом, ставѣахом, ставѣхом, ставлѧахом, ставлѧхом, ставѧахом, ставѧхомставлꙗашете, ставлꙗшете, ставьꙗшете, ставлѣашете, ставлѣшете, ставѣашете, ставѣшете, ставлꙗасте, ставлꙗсте, ставьꙗсте, ставлѣасте, ставлѣсте, ставѣасте, ставѣсте, ставлѧасте, ставлѧсте, ставѧасте, ставѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ставлꙗахѫ, ставлꙗхѫ, ставьꙗхѫ, ставлѣахѫ, ставлѣхѫ, ставѣахѫ, ставѣхѫ, ставлꙗахѹ, ставлꙗхѹ, ставьꙗхѹ, ставлѣахѹ, ставлѣхѹ, ставѣахѹ, ставѣхѹ, ставлѧахѹ, ставлѧхѹ, ставѧахѹ, ставѧхѹставлꙗаховѣ, ставлꙗховѣ, ставьꙗховѣ, ставлѣаховѣ, ставлѣховѣ, ставѣаховѣ, ставѣховѣ, ставлѧаховѣ, ставлѧховѣ, ставѧаховѣ, ставѧховѣставлꙗашета, ставлꙗшета, ставьꙗшета, ставлѣашета, ставлѣшета, ставѣашета, ставѣшета, ставлꙗаста, ставлꙗста, ставьꙗста, ставлѣаста, ставлѣста, ставѣаста, ставѣста, ставлѧаста, ставлѧста, ставѧаста, ставѧстаставлꙗашете, ставлꙗшете, ставьꙗшете, ставлѣашете, ставлѣшете, ставѣашете, ставѣшете, ставлꙗасте, ставлꙗсте, ставьꙗсте, ставлѣасте, ставлѣсте, ставѣасте, ставѣсте, ставлѧасте, ставлѧсте, ставѧасте, ставѧсте
ставт сѧ -ставлѭ сѧ -ставш сѧ св Спра се, застана на едно място кꙿдеже ꙁдрее савнъ. став сꙙ корабь посрѣдѹ рѣкꙑ.  бѣаше клатмъ ꙁѣло С 151.2 Въздържа се да направя нещо.  прославвъ ба. став сꙙ. отъ наꙙтꙗ. же бѣ отъмъштень помꙑсллъ С 559.3 Изч С Гр ἐπέχω Вж. при ставт Нвб