Исторически речник
съпань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съпан, съпаньсъпанꙗ, съпана, съпаньꙗсъпаню, съпанѹ, съпаньюсъпанмь, съпаньмь, съпанмъ, съпаньмъ, съпанмь, съпанмъсъпан, съпань, съпансъпанꙗ, съпана, съпаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съпан, съпань, съпанесъпанмъ, съпаньмъ, съпанмь, съпаньмь, съпанмъ, съпанмь, съпаномъ, съпанамъсъпан, съпань, съпан, съпанмсъпанхъ, съпаньхъ, съпанхь, съпаньхь, съпанхъ, съпанхьсъпан, съпаньсъпаню, съпанѹ, съпанью
NnDu
съпанма, съпаньма, съпанма, съпанма
съпань -ꙗ ср Преспиване с някого, полова връзка да бмь отъмꙑлъ. гнесь отъ дшѧ моеѩ. ꙇ скврънѫ отъ плът моеѩ. ѭже колжъдо сътворхъ. вь пѣнъствѣ. ꙇ вь неправедьнѣмь съпань СЕ 78а 17 ѣкоже аꙁъ колжъдо сътворхъ. ꙇ вꙿсѣ ꙁлха. вь ѣдень. ꙇ вь пть. ꙇ въ неправедьнѣмь съпань СЕ 72а 20 Изч СЕ Нвб спане ОА ВА НТ НГер БТР АР ДА