Исторически речник
сладт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сладтслаждѫ, слаждѹсладшсладтъ, сладть, сладтсладмъ, сладмь, сладм, сладмосладте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сладѧтъ, сладѧть, сладѧтсладвѣсладтасладтесладслад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сладмъ, сладмь, сладмсладтесладвѣсладтасладхъ, сладхь, сладхслад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сладсладхомъ, сладхомь, сладхом, сладхмꙑсладстесладшѧ, сладшѫ, сладша, сладше, сладхѫсладховѣсладста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сладстеслаждаахъ, слаждахъ, слажахъ, слаждаахь, слаждахь, слажахь, слаждаах, слаждах, слажахслаждааше, слаждаше, слажашеслаждааше, слаждаше, слажашеслаждаахомъ, слаждахомъ, слажахомъ, слаждаахомь, слаждахомь, слажахомь, слаждаахом, слаждахом, слажахомслаждаашете, слаждашете, слажашете, слаждаасте, слаждасте, слажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
слаждаахѫ, слаждахѫ, слажахѫ, слаждаахѹ, слаждахѹ, слажахѹслаждааховѣ, слаждаховѣ, слажаховѣслаждаашета, слаждашета, слажашета, слаждааста, слаждаста, слажастаслаждаашете, слаждашете, слажашете, слаждаасте, слаждасте, слажасте
сладт -слаждѫ -сладш несв Услаждам; радвам [прен.]  бѫдетъ т стѣна крѣпъка ... мѫжъствѹ подвжънкъ. лѣжѧ  въстаѩ съ тобоѭ. сѣдѧ (погр. вм. сладѧ, Нахтигал, с. 287, бел. под линия)  веселѧ срце твое. ѹтѣхоѭ стааго дха СЕ 92b 20 Изч СЕ Гр γλυκαίνω Нвб сладя ОА ВА НТ ЕтМл БТР