Исторически речник
съдѣство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съдѣствосъдѣствасъдѣствѹсъдѣствомь, съдѣствомъсъдѣствѣсъдѣства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съдѣствъ, съдѣствь, съдѣстъвъ, съдѣстъвь, съдѣстьвъ, съдѣстьвьсъдѣствомъ, съдѣствомьсъдѣствꙑсъдѣствѣхъ, съдѣствѣхьсъдѣствасъдѣствѹ
NnDu
съдѣствома
съдѣство ср Съдействие, помощ съ сьвѣтомъ же обою цѣсарѹ. съставшꙙ рать на поганꙑ. ѹжегъшꙙѧ ѹала цѣсара.  съдѣствомъ господа нашего їс хса.  ово хъ ꙁбшꙙ ово же прогнашꙙ. множаш же хъ въ дѹнавѣ бѣжꙙште стопнѫшꙙ С 197.7 Изч С Гр συνέργεια [вар. σύναρσις] Нвб съдейство остар ВА съдействие ОА АК ЕтМл БТР АР