Исторически речник
съвращат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвращат сѧсъвращаѭ, съвращаѫ, съвращаѧ, съвращаюсъвращаш, съвращаеш, съвращаашсъвращатъ, съвращаетъ, съвращаатъ, съвращать, съвращаеть, съвращаать, съвращат, съвращает, съвращаатсъвращамъ, съвращаемъ, съвращаамъ, съвращамь, съвращаемь, съвращаамь, съвращам, съвращаем, съвращаам, съвращамо, съвращаемо, съвращаамосъвращате, съвращаете, съвращаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвращаѭтъ, съвращаѫтъ, съвращаѧтъ, съвращаютъ, съвращаѭть, съвращаѫть, съвращаѧть, съвращають, съвращаѭт, съвращаѫт, съвращаѧт, съвращаютсъвращавѣ, съвращаевѣ, съвращаавѣсъвращата, съвращаета, съвращаатасъвращате, съвращаете, съвращаатесъвращасъвраща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвращамъ, съвращамь, съвращамсъвращатесъвращавѣсъвращатасъвращахъ, съвращахь, съвращахсъвраща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвращасъвращахомъ, съвращахомь, съвращахом, съвращахмꙑсъвращастесъвращашѧ, съвращашѫ, съвращаша, съвращаше, съвращахѫсъвращаховѣсъвращаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвращастесъвращаахъ, съвращахъ, съвращаахь, съвращахь, съвращаах, съвращахсъвращааше, съвращашесъвращааше, съвращашесъвращаахомъ, съвращахомъ, съвращаахомь, съвращахомь, съвращаахом, съвращахомсъвращаашете, съвращашете, съвращаасте, съвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвращаахѫ, съвращахѫ, съвращаахѹ, съвращахѹсъвращааховѣ, съвращаховѣсъвращаашета, съвращашета, съвращааста, съвращастасъвращаашете, съвращашете, съвращаасте, съвращасте
съвращат сѧ -съвращаѭ сѧ -съвращаш сѧ несв Превръщам се, преминавам от едно състояние към друго отъ дха лѫкава пораженъ. наꙙ самовднѣ. рѫцѣ опакꙑ съвꙙꙁѹѧ с.  на облень наꙙтю неьстꙗ свого съвраштат сꙙ. пьсьскꙑ же лаѧ С 560.7 Изч С съвраштат сꙙ Нвб Срв свръщам ОА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА