Исторически речник
смон҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
смон҄ьсмон҄ꙗ, смон҄ѣсмон҄юсмон҄смон҄ꙗ, смон҄ѣсмон҄емь, смон҄емъ, смон҄ѥмъ, смон҄ѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
смон҄смон҄е, смон҄юсмон҄смон҄смон҄емъ, смон҄емь, смон҄ѥмъ, смон҄ѥмьсмон҄ѧ, смон҄ѩ, смон҄ѫ, смон҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
смон҄смон҄хъ, смон҄хьсмон҄ꙗ, смон҄ѣсмон҄юсмон҄ема, смон҄ѥмасмон҄е, смон҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
смон҄ꙗ, смон҄ѣсмон҄юсмон҄е, смон҄ѥсмон҄ꙗ, смон҄ѣсмон҄емь, смон҄емъ, смон҄ѥмъ, смон҄ѥмьсмон҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
смон҄а, смон҄ꙗсмон҄смон҄емъ, смон҄емь, смон҄ѥмъ, смон҄ѥмьсмон҄а, смон҄ꙗсмон҄смон҄хъ, смон҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
смон҄смон҄юсмон҄ема, смон҄ѥмасмон҄, смон҄ꙗсмон҄ѧ, смон҄ѩ, смон҄ѭ, смон҄е, смон҄ѥсмон҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
смон҄ѭ, смон҄ѧ, смон҄ѩ, смон҄юсмон҄еѭ, смон҄еѫ, смон҄ѥѭ, смон҄ѥѫ, смон҄ею, смон҄ѥюсмон҄смон҄ѧ, смон҄ѩ, смон҄ѭ, смон҄е, смон҄ѥсмон҄смон҄ꙗмъ, смон҄ꙗмь, смон҄ѣмъ, смон҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
смон҄ѧ, смон҄ѩ, смон҄ѭ, смон҄е, смон҄ѥсмон҄ꙗм, смон҄ѣмсмон҄ꙗхъ, смон҄ѣхьсмон҄смон҄юсмон҄ꙗма, смон҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
смон҄ь, смон҄, смон҄е, смон҄смон҄ꙗго, смон҄ꙗего, смон҄ꙗаго, смон҄ꙗго, смон҄его, смон҄ега, смон҄ѣго, смон҄ѣего, смон҄ѣаго, смон҄ѣго, смон҄ѧго, смон҄ѧего, смон҄ѧаго, смон҄ѧго, смон҄госмон҄юмѹ, смон҄юемѹ, смон҄юѹмѹ, смон҄ююмѹ, смон҄юмѹ, смон҄емѹ, смон҄мѹсмон҄ь, смон҄, смон҄е, смон҄смон҄ꙗго, смон҄ꙗего, смон҄ꙗаго, смон҄ꙗго, смон҄его, смон҄ега, смон҄ѣго, смон҄ѣего, смон҄ѣаго, смон҄ѣго, смон҄ѧго, смон҄ѧего, смон҄ѧаго, смон҄ѧго, смон҄госмон҄мь, смон҄мь, смон҄мъ, смон҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
смон҄мь, смон҄мь, смон҄мъ, смон҄мъ, смон҄емь, смон҄емъ, смон҄ѣмь, смон҄ѣмъсмон҄ь, смон҄, смон҄е, смон҄смон҄, смон҄смон҄хъ, смон҄хъ, смон҄хь, смон҄хьсмон҄мъ, смон҄мъ, смон҄мь, смон҄мьсмон҄ѧѧ, смон҄ѩѧ, смон҄ѧѩ, смон҄ꙗѧ, смон҄ѧꙗ, смон҄ꙗꙗ, смон҄ꙗа, смон҄ее, смон҄е, смон҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
смон҄м, смон҄мсмон҄хъ, смон҄хъ, смон҄хь, смон҄хьсмон҄ꙗꙗ, смон҄ѣꙗ, смон҄ꙗа, смон҄ѣа, смон҄ѣѣ, смон҄ѧѧсмон҄ююсмон҄ма, смон҄масмон҄е, смон҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
смон҄ꙗго, смон҄ꙗего, смон҄ꙗаго, смон҄ꙗго, смон҄его, смон҄ега, смон҄ѣго, смон҄ѣего, смон҄ѣаго, смон҄ѣго, смон҄ѧго, смон҄ѧего, смон҄ѧаго, смон҄ѧго, смон҄госмон҄юмѹ, смон҄юемѹ, смон҄юѹмѹ, смон҄ююмѹ, смон҄юмѹ, смон҄емѹ, смон҄мѹсмон҄е, смон҄еесмон҄ꙗго, смон҄ꙗего, смон҄ꙗаго, смон҄ꙗго, смон҄его, смон҄ега, смон҄ѣго, смон҄ѣего, смон҄ѣаго, смон҄ѣго, смон҄ѧго, смон҄ѧего, смон҄ѧаго, смон҄ѧго, смон҄госмон҄мь, смон҄мь, смон҄мъ, смон҄мъсмон҄мь, смон҄мь, смон҄мъ, смон҄мъ, смон҄емь, смон҄емъ, смон҄ѣмь, смон҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
смон҄е, смон҄еесмон҄ꙗꙗ, смон҄ꙗа, смон҄ꙗѧ, смон҄ѧѧ, смон҄ѣꙗ, смон҄ѣа, смон҄ѣѣсмон҄хъ, смон҄хъ, смон҄хь, смон҄хьсмон҄мъ, смон҄мъ, смон҄мь, смон҄мьсмон҄ꙗꙗ, смон҄ꙗа, смон҄ꙗѧ, смон҄ѧѧ, смон҄ѣꙗ, смон҄ѣа, смон҄ѣѣсмон҄м, смон҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
смон҄хъ, смон҄хъ, смон҄хь, смон҄хьсмон҄смон҄ююсмон҄ма, смон҄масмон҄ꙗꙗ, смон҄ꙗа, смон҄ѣꙗ, смон҄ѣа, смон҄ѣѣ, смон҄ѧѧсмон҄ѧѧ, смон҄ѩѧ, смон҄ее, смон҄ѥѥ, смон҄еѥ, смон҄ꙗѧ, смон҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
смон҄, смон҄есмон҄ѭѭ, смон҄еѭ, смон҄ѧѧ, смон҄ѩѧ, смон҄ююсмон҄еѭ, смон҄еѫ, смон҄ѥѭ, смон҄ѥѫ, смон҄ѭѭ, смон҄еѧ, смон҄ею, смон҄ѥѧ, смон҄ѥюсмон҄, смон҄ѣсмон҄ѧѧ, смон҄ѩѩ, смон҄ѩѧ, смон҄ꙗѧ, смон҄ѭѭ, смон҄ее, смон҄ѥе, смон҄ѧсмон҄хъ, смон҄хъ, смон҄хь, смон҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
смон҄мъ, смон҄мъ, смон҄мь, смон҄мьсмон҄ѧѧ, смон҄ѩѩ, смон҄ѩѧ, смон҄ꙗѧ, смон҄ѭѭ, смон҄ее, смон҄ѥе, смон҄ѧсмон҄м, смон҄мсмон҄хъ, смон҄хъ, смон҄хь, смон҄хьсмон҄смон҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
смон҄ма, смон҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
смон҄ь прил притеж ЛИ 1. Симонов, който е в роднински отношения със Симон — бащата на Юда Искариотски гла же еднъ отъ о(у)енкъ его. юда смонь скаротъскꙑ М Йо 12.4 З СК ꙇ омоь хлѣбъ дастъ юдѣ смоню скаротъскѹмѹ М Йо 13.26 З 2. Симонов, който е в роднински отношения със СимонПетър — един от 12–те апостоли тъшта же смонѣ бѣ одръжма огнемь М Лк 4.38 Изч М З СК Гр τοῦ Σίμωνος Нвб Срв Симонов гьол МИ Симонов кладенец МИ Симоновите ниви МИ ЙЗ,МИПан