Исторически речник
свѣтьлообраꙁьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
свѣтьлообраꙁьнъ, свѣтьлообраꙁьньсвѣтьлообраꙁьнасвѣтьлообраꙁьнѹсвѣтьлообраꙁьнъ, свѣтьлообраꙁьньсвѣтьлообраꙁьнасвѣтьлообраꙁьномь, свѣтьлообраꙁьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
свѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьне, свѣтьлообраꙁьнꙑсвѣтьлообраꙁьнсвѣтьлообраꙁьнъ, свѣтьлообраꙁьньсвѣтьлообраꙁьномъ, свѣтьлообраꙁьномьсвѣтьлообраꙁьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
свѣтьлообраꙁьнꙑсвѣтьлообраꙁьнѣхъ, свѣтьлообраꙁьнѣхьсвѣтьлообраꙁьнасвѣтьлообраꙁьнѹсвѣтьлообраꙁьномасвѣтьлообраꙁьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
свѣтьлообраꙁьнасвѣтьлообраꙁьнѹсвѣтьлообраꙁьносвѣтьлообраꙁьнасвѣтьлообраꙁьномь, свѣтьлообраꙁьномъсвѣтьлообраꙁьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
свѣтьлообраꙁьнасвѣтьлообраꙁьнъ, свѣтьлообраꙁьньсвѣтьлообраꙁьномъ, свѣтьлообраꙁьномьсвѣтьлообраꙁьнасвѣтьлообраꙁьнꙑсвѣтьлообраꙁьнѣхъ, свѣтьлообраꙁьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
свѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьнѹсвѣтьлообраꙁьномасвѣтьлообраꙁьнасвѣтьлообраꙁьнꙑ, свѣтьлообраꙁьнѫсвѣтьлообраꙁьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
свѣтьлообраꙁьнѫ, свѣтьлообраꙁьнѹсвѣтьлообраꙁьноѭ, свѣтьлообраꙁьноѫ, свѣтьлообраꙁьноѧ, свѣтьлообраꙁьноюсвѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьнꙑсвѣтьлообраꙁьнъ, свѣтьлообраꙁьньсвѣтьлообраꙁьнамъ, свѣтьлообраꙁьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
свѣтьлообраꙁьнꙑсвѣтьлообраꙁьнамсвѣтьлообраꙁьнахъ, свѣтьлообраꙁьнахьсвѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьнѹсвѣтьлообраꙁьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
свѣтьлообраꙁьнꙑ, свѣтьлообраꙁьнꙑ, свѣтьлообраꙁьносвѣтьлообраꙁьнаго, свѣтьлообраꙁьнаего, свѣтьлообраꙁьнааго, свѣтьлообраꙁьнаго, свѣтьлообраꙁьного, свѣтьлообраꙁьнога, свѣтьлообраꙁьнгосвѣтьлообраꙁьнѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѹемѹ, свѣтьлообраꙁьнѹѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѹмѹ, свѣтьлообраꙁьноомѹ, свѣтьлообраꙁьномѹ, свѣтьлообраꙁьноѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнмѹсвѣтьлообраꙁьнꙑ, свѣтьлообраꙁьнꙑ, свѣтьлообраꙁьносвѣтьлообраꙁьнаго, свѣтьлообраꙁьнаего, свѣтьлообраꙁьнааго, свѣтьлообраꙁьнаго, свѣтьлообраꙁьного, свѣтьлообраꙁьнога, свѣтьлообраꙁьнгосвѣтьлообраꙁьнꙑмь, свѣтьлообраꙁьнꙑмь, свѣтьлообраꙁьнꙑмъ, свѣтьлообраꙁьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
свѣтьлообраꙁьнѣмь, свѣтьлообраꙁьнѣемь, свѣтьлообраꙁьнѣѣмь, свѣтьлообраꙁьнѣамь, свѣтьлообраꙁьнѣмь, свѣтьлообраꙁьнѣмъ, свѣтьлообраꙁьнѣемъ, свѣтьлообраꙁьнѣѣмъ, свѣтьлообраꙁьнѣамъ, свѣтьлообраꙁьнѣмъ, свѣтьлообраꙁьномь, свѣтьлообраꙁьномъсвѣтьлообраꙁьнꙑ, свѣтьлообраꙁьнꙑ, свѣтьлообраꙁьносвѣтьлообраꙁьнсвѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхь, свѣтьлообраꙁьнꙑхь, свѣтьлообраꙁьнѣхъ, свѣтьлообраꙁьнѣхьсвѣтьлообраꙁьнꙑмъ, свѣтьлообраꙁьнꙑмъ, свѣтьлообраꙁьнꙑмь, свѣтьлообраꙁьнꙑмь, свѣтьлообраꙁьнѣмъ, свѣтьлообраꙁьнѣмьсвѣтьлообраꙁьнꙑѧ, свѣтьлообраꙁьнꙑꙗ, свѣтьлообраꙁьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
свѣтьлообраꙁьнꙑм, свѣтьлообраꙁьнꙑмсвѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхь, свѣтьлообраꙁьнꙑхьсвѣтьлообраꙁьнаꙗ, свѣтьлообраꙁьнаа, свѣтьлообраꙁьнаѣсвѣтьлообраꙁьнѹю, свѣтьлообраꙁьноюсвѣтьлообраꙁьнꙑма, свѣтьлообраꙁьнꙑмасвѣтьлообраꙁьно, свѣтьлообраꙁьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
свѣтьлообраꙁьнаго, свѣтьлообраꙁьнаего, свѣтьлообраꙁьнааго, свѣтьлообраꙁьнаго, свѣтьлообраꙁьного, свѣтьлообраꙁьнога, свѣтьлообраꙁьнгосвѣтьлообраꙁьнѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѹемѹ, свѣтьлообраꙁьнѹѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѹмѹ, свѣтьлообраꙁьноомѹ, свѣтьлообраꙁьномѹ, свѣтьлообраꙁьноѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнмѹсвѣтьлообраꙁьно, свѣтьлообраꙁьноесвѣтьлообраꙁьнаго, свѣтьлообраꙁьннаего, свѣтьлообраꙁьнааго, свѣтьлообраꙁьнаго, свѣтьлообраꙁьного, свѣтьлообраꙁьнога, свѣтьлообраꙁьнгосвѣтьлообраꙁьнꙑмь, свѣтьлообраꙁьнꙑмь, свѣтьлообраꙁьнꙑмъ, свѣтьлообраꙁьнꙑмъсвѣтьлообраꙁьнѣмь, свѣтьлообраꙁьнѣемь, свѣтьлообраꙁьнѣѣмь, свѣтьлообраꙁьнѣамь, свѣтьлообраꙁьнѣмь, свѣтьлообраꙁьнѣмъ, свѣтьлообраꙁьнѣемъ, свѣтьлообраꙁьнѣѣмъ, свѣтьлообраꙁьнѣамъ, свѣтьлообраꙁьнѣмъ, свѣтьлообраꙁьномь, свѣтьлообраꙁьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
свѣтьлообраꙁьно, свѣтьлообраꙁьноесвѣтьлообраꙁьнаꙗ, свѣтьлообраꙁьнаа, свѣтьлообраꙁьнаѣ, свѣтьлообраꙁьнаѧсвѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхь, свѣтьлообраꙁьнꙑхь, свѣтьлообраꙁьнѣхъ, свѣтьлообраꙁьнѣхьсвѣтьлообраꙁьнꙑмъ, свѣтьлообраꙁьнꙑмъ, свѣтьлообраꙁьнꙑмь, свѣтьлообраꙁьнꙑмь, свѣтьлообраꙁьнѣмъ, свѣтьлообраꙁьнѣмьсвѣтьлообраꙁьнаꙗ, свѣтьлообраꙁьнаа, свѣтьлообраꙁьнаѣ, свѣтьлообраꙁьнаѧсвѣтьлообраꙁьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
свѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхь, свѣтьлообраꙁьнꙑхьсвѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьнѹю, свѣтьлообраꙁьноюсвѣтьлообраꙁьнꙑма, свѣтьлообраꙁьнꙑмасвѣтьлообраꙁьнаꙗ, свѣтьлообраꙁьнаа, свѣтьлообраꙁьнаѣ, свѣтьлообраꙁьнаѧсвѣтьлообраꙁьнꙑѧ, свѣтьлообраꙁьнꙑꙗ, свѣтьлообраꙁьнѫѭ, свѣтьлообраꙁьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
свѣтьлообраꙁьнѣ, свѣтьлообраꙁьносвѣтьлообраꙁьнѫѭ, свѣтьлообраꙁьнѹю, свѣтьлообраꙁьноѭ, свѣтьлообраꙁьноюсвѣтьлообраꙁьнѫѭ, свѣтьлообраꙁьноѫ, свѣтьлообраꙁьноѧ, свѣтьлообраꙁьноюсвѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьнꙑѧ, свѣтьлообраꙁьнꙑꙗ, свѣтьлообраꙁьнꙑесвѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнѣхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхь, свѣтьлообраꙁьнꙑхь, свѣтьлообраꙁьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
свѣтьлообраꙁьнꙑмъ, свѣтьлообраꙁьнꙑмъ, свѣтьлообраꙁьнѣмъ, свѣтьлообраꙁьнꙑмь, свѣтьлообраꙁьнꙑмь, свѣтьлообраꙁьнѣмьсвѣтьлообраꙁьнꙑѧ, свѣтьлообраꙁьнꙑꙗ, свѣтьлообраꙁьнꙑесвѣтьлообраꙁьнꙑм, свѣтьлообраꙁьнꙑмсвѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхъ, свѣтьлообраꙁьнꙑхь, свѣтьлообраꙁьнꙑхьсвѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
свѣтьлообраꙁьнꙑма, свѣтьлообраꙁьнꙑмасвѣтьлообраꙁьнѣ, свѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшасвѣтьлообраꙁьнѣшѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюсвѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
свѣтьлообраꙁьнѣшемь, свѣтьлообраꙁьнѣшемъсвѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьнѣше, свѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшь, свѣтьлообраꙁьнѣшъсвѣтьлообраꙁьнѣшемъ, свѣтьлообраꙁьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
свѣтьлообраꙁьнѣшѧсвѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхьсвѣтьлообраꙁьнѣшасвѣтьлообраꙁьнѣшѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюсвѣтьлообраꙁьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
свѣтьлообраꙁьнѣе, свѣтьлообраꙁьнѣ, свѣтьлообраꙁьнѣшесвѣтьлообраꙁьнѣшасвѣтьлообраꙁьнѣшѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюсвѣтьлообраꙁьнѣе, свѣтьлообраꙁьнѣ, свѣтьлообраꙁьнѣшесвѣтьлообраꙁьнѣшасвѣтьлообраꙁьнѣшемь, свѣтьлообраꙁьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
свѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣе, свѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьнѣша, свѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшь, свѣтьлообраꙁьнѣшъсвѣтьлообраꙁьнѣшемъ, свѣтьлообраꙁьнѣшемьсвѣтьлообраꙁьнѣша, свѣтьлообраꙁьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
свѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхьсвѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюсвѣтьлообраꙁьнѣшемасвѣтьлообраꙁьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
свѣтьлообраꙁьнѣшѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшѫ, свѣтьлообраꙁьнѣшесвѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшѫ, свѣтьлообраꙁьнѣшѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшѹсвѣтьлообраꙁьнѣшеѭ, свѣтьлообраꙁьнѣшеѫ, свѣтьлообраꙁьнѣшеѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшеюсвѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
свѣтьлообраꙁьнѣшѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшѫ, свѣтьлообраꙁьнѣшесвѣтьлообраꙁьнѣшь, свѣтьлообраꙁьнѣшъсвѣтьлообраꙁьнѣшамъ, свѣтьлообраꙁьнѣшамьсвѣтьлообраꙁьнѣшѧ, свѣтьлообраꙁьнѣше, свѣтьлообраꙁьнѣшѫсвѣтьлообраꙁьнѣшамсвѣтьлообраꙁьнѣшахъ, свѣтьлообраꙁьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
свѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюсвѣтьлообраꙁьнѣшамасвѣтьлообраꙁьнѣ, свѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшаго, свѣтьлообраꙁьнѣшаего, свѣтьлообраꙁьнѣшааго, свѣтьлообраꙁьнѣшагосвѣтьлообраꙁьнѣшѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшѹемѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшѹѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюмѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюемѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
свѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьнѣшаго, свѣтьлообраꙁьнѣшаего, свѣтьлообраꙁьнѣшааго, свѣтьлообраꙁьнѣшагосвѣтьлообраꙁьнѣшмь, свѣтьлообраꙁьнѣшмь, свѣтьлообраꙁьнѣшмъ, свѣтьлообраꙁьнѣшмъсвѣтьлообраꙁьнѣшмь, свѣтьлообраꙁьнѣшмь, свѣтьлообраꙁьнѣшмъ, свѣтьлообраꙁьнѣшмъсвѣтьлообраꙁьнѣсвѣтьлообраꙁьнѣше, свѣтьлообраꙁьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
свѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхь, свѣтьлообраꙁьнѣшхьсвѣтьлообраꙁьнѣшмъ, свѣтьлообраꙁьнѣшмъ, свѣтьлообраꙁьнѣшмьсвѣтьлообраꙁьнѣшѧѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшее, свѣтьлообраꙁьнѣшѫѫсвѣтьлообраꙁьнѣшм, свѣтьлообраꙁьнѣшмсвѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхьсвѣтьлообраꙁьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
свѣтьлообраꙁьнѣшѹю, свѣтьлообраꙁьнѣшююсвѣтьлообраꙁьнѣшма, свѣтьлообраꙁьнѣшмасвѣтьлообраꙁьнѣе, свѣтьлообраꙁьнѣ, свѣтьлообраꙁьнѣшее, свѣтьлообраꙁьнѣшесвѣтьлообраꙁьнѣшаго, свѣтьлообраꙁьнѣшаего, свѣтьлообраꙁьнѣшааго, свѣтьлообраꙁьнѣшагосвѣтьлообраꙁьнѣшѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшѹемѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшѹѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюмѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюемѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюѹмѹ, свѣтьлообраꙁьнѣшюмѹсвѣтьлообраꙁьнѣе, свѣтьлообраꙁьнѣ, свѣтьлообраꙁьнѣшее, свѣтьлообраꙁьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
свѣтьлообраꙁьнѣшаго, свѣтьлообраꙁьнѣшаего, свѣтьлообраꙁьнѣшааго, свѣтьлообраꙁьнѣшагосвѣтьлообраꙁьнѣшмь, свѣтьлообраꙁьнѣшмь, свѣтьлообраꙁьнѣшмъ, свѣтьлообраꙁьнѣшмъсвѣтьлообраꙁьнѣшмь, свѣтьлообраꙁьнѣшмь, свѣтьлообраꙁьнѣшмъ, свѣтьлообраꙁьнѣшмъсвѣтьлообраꙁьнѣе, свѣтьлообраꙁьнѣ, свѣтьлообраꙁьнѣшее, свѣтьлообраꙁьнѣшесвѣтьлообраꙁьнѣшаꙗ, свѣтьлообраꙁьнѣшаѣ, свѣтьлообраꙁьнѣшаѧсвѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхь, свѣтьлообраꙁьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
свѣтьлообраꙁьнѣшмъ, свѣтьлообраꙁьнѣшмъ, свѣтьлообраꙁьнѣшмьсвѣтьлообраꙁьнѣшаꙗ, свѣтьлообраꙁьнѣшаѣ, свѣтьлообраꙁьнѣшаѧсвѣтьлообраꙁьнѣшм, свѣтьлообраꙁьнѣшмсвѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхьсвѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшѹю, свѣтьлообраꙁьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
свѣтьлообраꙁьнѣшма, свѣтьлообраꙁьнѣшмасвѣтьлообраꙁьнѣшꙗ, свѣтьлообраꙁьнѣшѣ, свѣтьлообраꙁьнѣшаꙗсвѣтьлообраꙁьнѣшѧѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшѧѩ, свѣтьлообраꙁьнѣшѫѫ, свѣтьлообраꙁьнѣшаѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшее, свѣтьлообраꙁьнѣшеѥсвѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшѫѫ, свѣтьлообраꙁьнѣшѫѭ, свѣтьлообраꙁьнѣшѧѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшѧѩ, свѣтьлообраꙁьнѣшююсвѣтьлообраꙁьнѣшѫѫ, свѣтьлообраꙁьнѣшѫѭ, свѣтьлообраꙁьнѣшѧѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшѧѩ, свѣтьлообраꙁьнѣшюю, свѣтьлообраꙁьнѣшеѭ, свѣтьлообраꙁьнѣшеѫ, свѣтьлообраꙁьнѣшеѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
свѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшꙗ, свѣтьлообраꙁьнѣшѣсвѣтьлообраꙁьнѣшѧѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшѧѩ, свѣтьлообраꙁьнѣшѫѫ, свѣтьлообраꙁьнѣшаѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшее, свѣтьлообраꙁьнѣшеѥсвѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхь, свѣтьлообраꙁьнѣшхьсвѣтьлообраꙁьнѣшмъ, свѣтьлообраꙁьнѣшмъ, свѣтьлообраꙁьнѣшмь, свѣтьлообраꙁьнѣшмьсвѣтьлообраꙁьнѣшѧѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшѧѩ, свѣтьлообраꙁьнѣшѫѫ, свѣтьлообраꙁьнѣшаѧ, свѣтьлообраꙁьнѣшее, свѣтьлообраꙁьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
свѣтьлообраꙁьнѣшм, свѣтьлообраꙁьнѣшмсвѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхъ, свѣтьлообраꙁьнѣшхь, свѣтьлообраꙁьнѣшхьсвѣтьлообраꙁьнѣшсвѣтьлообраꙁьнѣшѹю, свѣтьлообраꙁьнѣшююсвѣтьлообраꙁьнѣшма, свѣтьлообраꙁьнѣшма
свѣтьлообраꙁьнъ -ꙑ прил Който излъчва светлина, светлолик днⷭ҇е. свѣтълообраꙁънꙑѩ ꙁвѣꙁдꙑ. вꙿселенѫѭ освѣщаѭтъ СЕ 2а 2—3 Изч СЕ Гр φωτοειδής свѣтълообраꙁънъ Нвб Срв светъл