Исторически речник
страхъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
страхъ, страхьстрахастрахѹстрахъ, страхьстрахастрахомь, страхомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
страсѣстрашестрасстрахъ, страхьстрахомъ, страхомьстрахꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
страхꙑстрасѣхъ, страсѣхьстрахастрахѹстрахома
страхъ м 1. Страх, уплаха, боязън ꙇ вдѣвъше  ѹенц ходѧштъ по морю. съмѧшѧ сѧ глѭште. ѣко прꙁракъ естъ. ꙇ отъ страха въꙁъпшѧ М Мт 14.26 З А СК Б ꙇ отъшедъш ѩдро отъ гроба съ страхомъ. ꙇ радостѭ велеѭ М Мт 28.8 З А СК нкотерꙑ же ѹбо ѣвѣ глааше о немь. страха рад юдеска М Йо 7.13 З, А. Срв. С483.11 по схъ же мол плата осфъ. ꙇже бѣ отъ арматѣѩ. сꙙ ѹенкъ свъ. танъ же ꙁа страхъ юдескъ. да въꙁьметъ тѣло сво М Йо 19.38 З А поклонѭ сѩ къ цркві стѣі твоеі вь стасѣ (погр. вм. страсѣ, Север., с. 4, бел. под линия) твоемъ СП 5.8 срдце мое съмѩте сѩ во мнѣ.  страхъ съмрътьнꙑі нападе на мѩ СП 54.5 ꙇ дажд намъ стꙑнѭ твоѭ. слꙑшат въ страсѣ твоемь СЕ 38а 1 ꙇ но много. елко стꙑѩ кнігꙑ глѫтъ. гроꙁѫ і страхъ творѧште владꙑкамъ К 3а 7 нъ не бо сꙙ отъ мѫкъ аꙁъ бо смъ съ тобоѭ.  не матъ тебе врѣдіт страхъ ловѣьскъ С 16.9 ѹжаснѫшꙙ же сꙙ вьс отъ страха С 33.17—18 съ бо вьсакъ страхꙿ отъвръгъ. дръꙁнѹвъ вьнде къ платѹ С 454.2 Заплаха, опасност. не ѹбоіш сѧ отъ страха ноштьнаего. от рѣлꙑ (вм. стрѣлꙑ) лⰵтѩштѩ вь дьнь СП 90.5 кнꙙꙁъ ... рее къ свꙙтꙑмъ. пожьрете л. л пркоснѫвъ сꙙ ѹдовъ вашхъ погѹбьѭ вꙑ. терент рее. мьнѣлъ л с страхꙑ ѹбоꙗт сꙙ намъ С 176.16 2. Страхопочитание, почит прідѣте ѩда послѹшате мене. страхѹ гню наѹѫ вꙑ СП 33.12 нѣстъ бо страха бжїѣ. прѣдъ оїма его СП 35.2 постав рабѹ твоемѹ. слово твое въ страхъ твої СП 118.38 ѡкръсть стоѩща. ꙇ летѧща. страхомь непрстѫпънꙑѩ славꙑ твоеѩ. ꙁакрꙑваѭтъ сѧ СЕ 4а 19—20 прлож емѹ вѣрѫ говѣнѫ. ꙇ ѹтвръд его въ страхъ тво СЕ 19а 10 мѫжа правьдва. спльнь сѫшта вѣрꙑ.  хранꙙшта ꙁоповѣд господьн҄ꙙ съ страхомъ С 255.15 аште л робъ с. съ страхомъ с господнѹ покор сꙙ С 328. 14  съ страхомъ  трепетомъ.  лѣпꙑмъ въꙁдръжанмъ. къ гръдѹѹмѹ  страшънѹѹмꙋ прстѫпте комьканю С 405.20—21 беꙁ страха ἀφόβως, ἀδεῶς Смело, без страх, без боязън, безстрашно бестраха. ꙇꙁдрѫкꙑ врагъ нашхъ ꙁбавльшемь сѧ. сл(ѹ)ѹжт емѹ М Лк 1.74 З бе страха наьнетъ прѣдаꙗт. ꙙсто глаголааше С 412.24 ѹкланꙗт сѧ страхꙑ ἰλιγγιάω Стъписвам се, отдръпвам се от страх покарѣѧ сꙙ прсꙙгохъ. ꙗкоже моштьно стѫпа т. вельствмꙿ же ѹкаꙁаньꙗ. сьделѣва. ѹкланꙗѭ сꙙ страхꙑ.  отъвьсѫдѣ съдръжѫ сꙙ. како сьрꙙштѫ се дѣꙗн С 508.15—16 М З А СК Б О СП СЕ К С Р Гр φόβος δειλία τρόμος Нвб страх ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Страхил ЛИ Страхов ФИ Страхилов ФИ Страшилов ФИ Страшимир ЛИ Страшимиров ФИ СтИл,РЛФИ