Исторически речник
съвъꙁдрьжьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съвъꙁдрьжьнкъ, съвъꙁдрьжьнкь, съвъꙁдрьжънкъ, съвъꙁдрьжънкь, съвъꙁдрьжнкъ, съвъꙁдрьжнкьсъвъꙁдрьжьнка, съвъꙁдрьжънка, съвъꙁдрьжнкасъвъꙁдрьжьнкѹ, съвъꙁдрьжънкѹ, съвъꙁдрьжнкѹсъвъꙁдрьжьнкъ, съвъꙁдрьжьнкь, съвъꙁдрьжънкъ, съвъꙁдрьжънкь, съвъꙁдрьжнкъ, съвъꙁдрьжнкьсъвъꙁдрьжьнка, съвъꙁдрьжънка, съвъꙁдрьжнкасъвъꙁдрьжьнкомь, съвъꙁдрьжьнкомъ, съвъꙁдрьжънкомь, съвъꙁдрьжънкомъ, съвъꙁдрьжнкомь, съвъꙁдрьжнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съвъꙁдрьжьнцѣ, съвъꙁдрьжънцѣ, съвъꙁдрьжнцѣсъвъꙁдрьжьне, съвъꙁдрьжъне, съвъꙁдрьжнесъвъꙁдрьжьнц, съвъꙁдрьжънц, съвъꙁдрьжнцсъвъꙁдрьжьнкъ, съвъꙁдрьжьнкь, съвъꙁдрьжънкъ, съвъꙁдрьжънкь, съвъꙁдрьжнкъ, съвъꙁдрьжнкьсъвъꙁдрьжьнкомъ, съвъꙁдрьжьнкомь, съвъꙁдрьжънкомъ, съвъꙁдрьжънкомь, съвъꙁдрьжнкомъ, съвъꙁдрьжнкомьсъвъꙁдрьжьнкꙑ, съвъꙁдрьжънкꙑ, съвъꙁдрьжнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съвъꙁдрьжьнкꙑ, съвъꙁдрьжънкꙑ, съвъꙁдрьжнкꙑсъвъꙁдрьжьнцѣхъ, съвъꙁдрьжьнцѣхь, съвъꙁдрьжънцѣхъ, съвъꙁдрьжънцѣхь, съвъꙁдрьжнцѣхъ, съвъꙁдрьжнцѣхьсъвъꙁдрьжьнка, съвъꙁдрьжънка, съвъꙁдрьжнкасъвъꙁдрьжьнкѹ, съвъꙁдрьжънкѹ, съвъꙁдрьжнкѹсъвъꙁдрьжьнкома, съвъꙁдрьжънкома, съвъꙁдрьжнкома
съвъꙁдрьжьнкъ м Този, който се въздържа заедно с другиго; сподвижник наьн(ъ)ше бо рьвьноват на доброе  подвꙃаѭште с ꙗкоже дрѹгѹ дрѹга добрѣшѹ бьіт. л въ штѹждхъ въведен. л въ въꙁдрастен сла съ(въ)ꙁдрьжьнкьі (погр. вм. съвъꙁдрьжьнкъ или съвъꙁдрьжьнкомъ, Минчева, бел., с. 45). л въ нѣхъ таковьіхъ дѣлѣхъ ЗЛ IIа 20 Изч ЗЛ Гр ὁ συνασκούμενος Нвб Срв въздръжание ср книж остар ВА НГер