Исторически речник
сѫмьнѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сѫмьнѣт сѧсѫмьнѭ, сѫмьнѧ, сѫмьнюсѫмьншсѫмьнтъ, сѫмьнть, сѫмьнтсѫмьнмъ, сѫмьнмь, сѫмьнм, сѫмьнмосѫмьнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сѫмьнѧтъ, сѫмьнѧть, сѫмьнѧтсѫмьнвѣсѫмьнтасѫмьнтесѫмьнсѫмьн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сѫмьнмъ, сѫмьнмь, сѫмьнмсѫмьнтесѫмьнвѣсѫмьнтасѫмьнѣхъ, сѫмьнѣхь, сѫмьнѣхсѫмьнѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сѫмьнѣсѫмьнѣхомъ, сѫмьнѣхомь, сѫмьнѣхом, сѫмьнѣхмꙑсѫмьнѣстесѫмьнѣшѧ, сѫмьнѣшѫ, сѫмьнѣша, сѫмьнѣше, сѫмьнѣхѫсѫмьнѣховѣсѫмьнѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сѫмьнѣстесѫмьнѣахъ, сѫмьнѣхъ, сѫмьнѧахъ, сѫмьнѧхъ, сѫмьнѣахь, сѫмьнѣхь, сѫмьнѧахь, сѫмьнѧхь, сѫмьнѣах, сѫмьнѣх, сѫмьнѧах, сѫмьнѧхсѫмьнѣаше, сѫмьнѣше, сѫмьнѧаше, сѫмьнѧшесѫмьнѣаше, сѫмьнѣше, сѫмьнѧаше, сѫмьнѧшесѫмьнѣахомъ, сѫмьнѣхомъ, сѫмьнѧахомъ, сѫмьнѧхомъ, сѫмьнѣахомь, сѫмьнѣхомь, сѫмьнѧахомь, сѫмьнѧхомь, сѫмьнѣахом, сѫмьнѣхом, сѫмьнѧахом, сѫмьнѧхомсѫмьнѣашете, сѫмьнѣшете, сѫмьнѣасте, сѫмьнѣсте, сѫмьнѧасте, сѫмьнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сѫмьнѣахѫ, сѫмьнѣхѫ, сѫмьнѣахѹ, сѫмьнѣхѹ, сѫмьнѧахѹ, сѫмьнѧхѹсѫмьнѣаховѣ, сѫмьнѣховѣ, сѫмьнѧаховѣ, сѫмьнѧховѣсѫмьнѣашета, сѫмьнѣшета, сѫмьнѣаста, сѫмьнѣста, сѫмьнѧаста, сѫмьнѧстасѫмьнѣашете, сѫмьнѣшете, сѫмьнѣасте, сѫмьнѣсте, сѫмьнѧасте, сѫмьнѧсте
сѫмьнѣт сѧ -сѫмьнѭ сѧ -сѫмьнш сѧ несв 1. Съмнявам се, колебая се іс же простьръ рѫкѫ ѧтъ его.  гла емѹ маловѣре. пото с сѫмнѣ СК Мт 14.31 2. Двоумя се, обмислям, преценявам  ꙗкоже сего сумьнѣаше (погр. вм. сѫмьнѣаше, Заимов, Капалдо, с. 239, бел. под линия) сꙙ. ѫтроба дьмѣꙿше сꙙ.  младеншть ѫтрь двжааше сꙙ С 239.27 3. Избягвам, въздържам се от нещо, пазя се от нещо нъ да тꙙ накажетъ ьсть (!) мѣт оклеветанꙗ ѧꙁꙑкъ.  прѣдавъшааго самого сѹмьнтъ сꙙ С 410.25 4. Отнасям се с подозрение, гледам недоверчиво  обѣштавꙿ сꙙ мъ поде сь н҄м на мѣсто. вьсь же народъ дѣаше.  свѣштꙙ въжегъше сьндошꙙ въ камѣнѫѭ тѫ распалнѫѭ. съ многомъ страхомъ сѫмнꙙште сꙙ С 36.8 сѫмнѧ сѧ Недоверчив, несигурен онъ же вдѣвъ ѧ тако сѫмнꙙштꙙ сꙙ. вьскра глагол҄ꙙ не боте сꙙ. нꙑнꙗ бо ѹꙁрте конець С 36.9 5. Прич. сег. деят. като същ. сѫмнѧще сѧ м мн οἱ ἀμφίβολοι Нерешителните, колебливите хора съпадъшхъ вьꙁдвгош. сѫмнꙙштїхъ сꙙ ѹтврьдшꙙ. благовѣрьнꙑмъ желан сѹгѹбшꙙ С 97.14 СК Е С Гр διστάζω σκέπτομαι ὑφοράομαι φείδομαι διακρίνομαι сѹмьнѣт сѧ сумьнѣт сѧ сѫмнѣт сѧ Нвб съмнявам се ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР ДА сумня се, сумнявам се диал ВА Дюв НГер ДА