Исторически речник
свѧтт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
свѧтт сѧсвѧщѫ, свѧщѹсвѧтшсвѧттъ, свѧтть, свѧттсвѧтмъ, свѧтмь, свѧтм, свѧтмосвѧтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
свѧтѧтъ, свѧтѧть, свѧтѧтсвѧтвѣсвѧттасвѧттесвѧтсвѧт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
свѧтмъ, свѧтмь, свѧтмсвѧттесвѧтвѣсвѧттасвѧтхъ, свѧтхь, свѧтхсвѧт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
свѧтсвѧтхомъ, свѧтхомь, свѧтхом, свѧтхмꙑсвѧтстесвѧтшѧ, свѧтшѫ, свѧтша, свѧтше, свѧтхѫсвѧтховѣсвѧтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
свѧтстесвѧщаахъ, свѧщахъ, свѧщаахь, свѧщахь, свѧщаах, свѧщахсвѧщааше, свѧщашесвѧщааше, свѧщашесвѧщаахомъ, свѧщахомъ, свѧщаахомь, свѧщахомь, свѧщаахом, свѧщахомсвѧщаашете, свѧщашете, свѧщаасте, свѧщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
свѧщаахѫ, свѧщахѫ, свѧщаахѹ, свѧщахѹсвѧщааховѣ, свѧщаховѣсвѧщаашета, свѧщашета, свѧщааста, свѧщастасвѧщаашете, свѧщашете, свѧщаасте, свѧщасте
свѧтт сѧ -свѧщѫ сѧ -свѧтш сѧ св свѧтт сѧ самъ ἁγιάζω ἐμαυτόν Принеса се в жертва ꙇ ꙁа мѧ аꙁъ свштѫ сѧ самъ. да бѫдѫтъ  т сштен вꙑстнѫ М Йо 17.19 СК Изч М СК Вж. при свѧтт Нвб