Исторически речник
съсѣкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съсѣкатсъсѣкаѭ, съсѣкаѫ, съсѣкаѧ, съсѣкаюсъсѣкаш, съсѣкаеш, съсѣкаашсъсѣкатъ, съсѣкаетъ, съсѣкаатъ, съсѣкать, съсѣкаеть, съсѣкаать, съсѣкат, съсѣкает, съсѣкаатсъсѣкамъ, съсѣкаемъ, съсѣкаамъ, съсѣкамь, съсѣкаемь, съсѣкаамь, съсѣкам, съсѣкаем, съсѣкаам, съсѣкамо, съсѣкаемо, съсѣкаамосъсѣкате, съсѣкаете, съсѣкаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съсѣкаѭтъ, съсѣкаѫтъ, съсѣкаѧтъ, съсѣкаютъ, съсѣкаѭть, съсѣкаѫть, съсѣкаѧть, съсѣкають, съсѣкаѭт, съсѣкаѫт, съсѣкаѧт, съсѣкаютсъсѣкавѣ, съсѣкаевѣ, съсѣкаавѣсъсѣката, съсѣкаета, съсѣкаатасъсѣкате, съсѣкаете, съсѣкаатесъсѣкасъсѣка
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съсѣкамъ, съсѣкамь, съсѣкамсъсѣкатесъсѣкавѣсъсѣкатасъсѣкахъ, съсѣкахь, съсѣкахсъсѣка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съсѣкасъсѣкахомъ, съсѣкахомь, съсѣкахом, съсѣкахмꙑсъсѣкастесъсѣкашѧ, съсѣкашѫ, съсѣкаша, съсѣкаше, съсѣкахѫсъсѣкаховѣсъсѣкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съсѣкастесъсѣкаахъ, съсѣкахъ, съсѣкаахь, съсѣкахь, съсѣкаах, съсѣкахсъсѣкааше, съсѣкашесъсѣкааше, съсѣкашесъсѣкаахомъ, съсѣкахомъ, съсѣкаахомь, съсѣкахомь, съсѣкаахом, съсѣкахомсъсѣкаашете, съсѣкашете, съсѣкаасте, съсѣкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съсѣкаахѫ, съсѣкахѫ, съсѣкаахѹ, съсѣкахѹсъсѣкааховѣ, съсѣкаховѣсъсѣкаашета, съсѣкашета, съсѣкааста, съсѣкастасъсѣкаашете, съсѣкашете, съсѣкаасте, съсѣкасте
съсѣкат -съсѣкаѭ -съсѣкаш несв Съсичам [унищожавам] [образно] естъ бо дръꙁъ.  бесрама ... н благовѣрѣ боѩ сѧ. н ꙇнѣм етерꙑ добродѣань. ѹмоленъ бꙑваѩ. сътрѧсаѩ  съсѣкаѩ. напастьм ꙇ бѣдам облагаѩ СЕ 88а 18 Изч СЕ Нвб съсичам, съсека ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА