Исторически речник
скот  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
скот, скоть, скотескотꙗ, скотьꙗ, скота, скотѣ, скотьѣ, скотѧскотю, скотѹ, скотьюскот, скоть, скотескотꙗ, скотьꙗ, скота, скотѣ, скотьѣскотѥмь, скотьѥмь, скотѥмъ, скотьѥмъ, скотемь, скотьемь, скотемъ, скотьемъ, скотмь, скотмъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
скот, скотьскот, скоть, скотескот, скоть, скотхъ, скотхьскот, скоть, скотескотѥмъ, скотьѥмъ, скотѥмь, скотьѥмьскотѩ, скотьѩ, скотѧ, скотьѧ, скоте
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
скот, скотьскотхъ, скотьхъ, скотхь, скотьхьскотꙗ, скотьꙗ, скотѣ, скотьѣ, скота, скотѧскотю, скотью, скотѹскотѥма, скотьѥма, скотема, скотьема, скотмаскоте, скотье, скотѥ, скотьѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
скотꙗ, скотьꙗ, скота, скотѣ, скотьѣ, скотѧскотю, скотѹ, скотьюскоте, скотье, скотѥ, скотьѥскотꙗ, скотьꙗ, скота, скотѣ, скотьѣскотѥмь, скотьѥмь, скотѥмъ, скотьѥмъ, скотемь, скотьемь, скотемъ, скотьемъ, скотмь, скотмъскот, скоть
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
скотꙗ, скотьꙗ, скота, скотѣ, скотьѣ, скотѧскот, скоть, скоте, скотхъ, скотхьскотѥмъ, скотьѥмъ, скотѥмь, скотьѥмь, скотмъ, скотьмъскотꙗ, скотьꙗ, скота, скотѣ, скотьѣ, скотѧскот, скоть, скотмскотхъ, скотьхъ, скотхь, скотьхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
скот, скотьскотю, скотью, скотѹскотѥма, скотьѥмаскотꙗ, скотьꙗ, скота, скотѣ, скотьѣскотѧ, скотьѧ, скотѩ, скотьѩ, скотѫ, скотескот, скоть
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
скотѭ, скотьѭ, скотѫ, скотѧ, скотьѧ, скотю, скотью, скотѹскотѥѭ, скотьѥѭ, скотѥѫ, скотьѥѫ, скотеѭ, скотьеѭ, скотеѫ, скотьеѫ, скотѥѧ, скотьѥѧ, скотеѧ, скотьеѧ, скотѥю, скотьѥю, скотею, скотьеюскот, скотьскотѧ, скотьѧ, скотѩ, скотьѩ, скотѫ, скотескот, скоть, скотескотꙗмъ, скотьꙗмъ, скотѣмь, скотьѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
скотѧ, скотьѧ, скотѩ, скотьѩ, скотѫ, скотескотꙗм, скотьꙗм, скотѣм, скотьѣмскотꙗхъ, скотьꙗхъ, скотѣхь, скотьѣхьскот, скотьскотю, скотью, скотѹскотꙗма, скотьꙗма, скотѣма, скотьѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
скот прил притеж Животински, който се отнася до животно, скот аще кꙿто ѹдавленнѫ. л кръвь скотѭ. не вѣдꙑ ѣко ѹмръло естъ. ꙇл трѣбъно ꙿто беꙁ бѣдꙑ ѣстъ. ҃б҃ꙇ недѣл да посттꙿ сѧ СЕ 104b 20 Изч СЕ Нвб скоти остар ВА Срв скотски ОА АК НГер ЕтМл БТР АР ДА