Исторически речник
сверѣпьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сверѣпьство, сверѣпъство, сверѣпствосверѣпьства, сверѣпъства, сверѣпствасверѣпьствѹ, сверѣпъствѹ, сверѣпствѹсверѣпьствомь, сверѣпъствомь, сверѣпствомь, сверѣпьствомъ, сверѣпъствомъ, сверѣпствомъсверѣпьствѣ, сверѣпъствѣ, сверѣпствѣсверѣпьства, сверѣпъства, сверѣпства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сверѣпьствъ, сверѣпъствъ, сверѣпествъ, сверѣпьствь, сверѣпствь, сверѣпьстъвь, сверѣпстъвь, сверѣпьстьвь, сверѣпстьвьсверѣпрьствомъ, сверѣпъствомъ, сверѣпствомъ, сверѣпьствомь, сверѣпъствомь, сверѣпствомьсверѣпьствꙑ, сверѣпъствꙑ, сверѣпствꙑсверѣпьствѣхъ, сверѣпъствѣхъ, сверѣпствѣхъ, сверѣпьствѣхь, сверѣпъствѣхь, сверѣпствѣхьсверѣпьствѣ, сверѣпъствѣ, сверѣпствѣсверѣпьствѹ, сверѣпъствѹ, сверѣпствѹ
NnDu
сверѣпьствома, сверѣпъствома, сверѣпствома
сверѣпьство ср Свирепост, ярост, жестокост ѡ како сверѣпьство владꙑкъ. вьꙁмѫт ѹмъ ѹенкъ. ѧшꙙ бо сьмрьтьн сьдѣтелꙗ вьсѣхъ С 471.24—25 Изч С Нвб свирепство ОА ВА ЕтМл БТР АР ЕА