Исторически речник
съмест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съместсъметѫ, съметѹсъметешсъмететъ, съмететь, съмететсъметемъ, съметемь, съметем, съметемосъметете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съметѫтъ, съметѹтъ, съметѫть, съметѹть, съметѫт, съметѹтсъметевѣсъмететасъмететесъметсъмет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съметѣмъ, съметѣмь, съметѣмсъметѣтесъметѣвѣсъметѣта*съметохъ*съмете
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*съмете*съметохомъ*съметосте*съметошѧ*съметоховѣ*съметоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*съметосте*съметѣахъ*съметѣаше*съметѣаше*съметѣахомъ*съметѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съметѣахѫ*съметѣаховѣ*съметѣашета*съметѣашете
съмест -съметѫ -съметеш св Смета, събера с метене  събъравъше кост стꙑхъ  пепелъ съметъше въсꙑпашꙙ вь рѣкѫ С 80.29 Изч С Гр κοσμέω [вар. συνάγω] Нвб смета ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА