Исторически речник
сънабъдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сънабъдѣтсънабъждѫ, сънабъждѹсънабъдшсънабъдтъ, сънабъдть, сънабъдтсънабъдмъ, сънабъдмь, сънабъдм, сънабъдмосънабъдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сънабъдѧтъ, сънабъдѧть, сънабъдѧтсънабъдвѣсънабъдтасънабъдтесънабъдсънабъд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сънабъдмъ, сънабъдмь, сънабъдмсънабъдтесънабъдвѣсънабъдтасънабъдѣхъ, сънабъдѣхь, сънабъдѣхсънабъдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сънабъдѣсънабъдѣхомъ, сънабъдѣхомь, сънабъдѣхом, сънабъдѣхмꙑсънабъдѣстесънабъдѣшѧ, сънабъдѣшѫ, сънабъдѣша, сънабъдѣше, сънабъдѣхѫсънабъдѣховѣсънабъдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сънабъдѣстесънабъдѣахъ, сънабъдѣхъ, сънабъдѧхъ, сънабъдѣахь, сънабъдѣхь, сънабъдѧхь, сънабъдѣах, сънабъдѣх, сънабъдѧхсънабъдѣаше, сънабъдѣше, сънабъдѧшесънабъдѣаше, сънабъдѣше, сънабъдѧшесънабъдѣахомъ, сънабъдѣхомъ, сънабъдѧхомъ, сънабъдѣахомь, сънабъдѣхомь, сънабъдѧхомь, сънабъдѣахом, сънабъдѣхом, сънабъдѧхомсънабъдѣашете, сънабъдѣшете, сънабъдѣасте, сънабъдѣсте, сънабъдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сънабъдѣахѫ, сънабъдѣхѫ, сънабъдѣахѹ, сънабъдѣхѹ, сънабъдѧхѹсънабъдѣаховѣ, сънабъдѣховѣ, сънабъдѧховѣсънабъдѣашета, сънабъдѣшета, сънабъдѣаста, сънабъдѣста, сънабъдѧстасънабъдѣашете, сънабъдѣшете, сънабъдѣасте, сънабъдѣсте, сънабъдѧсте
сънабъдѣт -сънабъждѫ -сънабъдш св 1. Спася, избавя  потомь пргваждатъ сꙙ на дрѣвѣ крьстьнѣѣмь. страждꙙ мръскааго рад съпасенꙗ. сьнабьдѣт мръ погꙑбъшь. по прѣльштеню дꙗволю С 11.13  не давъ мꙿ пакост прѧт. ꙁбаввꙑ дан҄ла отъ ѹстъ львовъ.  сьнабьдѣвꙑ мѡусѭ отъ рѫкꙑ фараѡн҄ꙙ С 179. 8—9 доброьств боꙁ.  освѣштан богꙑн҄ꙙ артемдꙑ. т тꙙ мѫтъ сънабьдѣт С 222.9—10 сꙑнове мо бога мѫтъ ꙗкоже  аꙁъ. же можетъ ѧ сънабьдѣт С 253.21 2. Запазя, защитя, окажа закрила да вьнідетъ прѣдъ тѩ въꙁдꙑханіе окованꙑхъ. по велью мꙑшьцѩ твоеѩ. сънабьді снꙑ ѹмръштвенꙑхъ СП 78.11 3. Прен. Вникна, обърна внимание, забележа вдѣсте многъкратꙑ.  не сьнабьдѣсте. отврьстѣ ѹш  не слꙑшасте С 323.6—7 Изч СП С Гр διασώζω σώζω περιποιέομαι φυλάσσομαι сьнабьдѣт сънабьдѣт Нвб Срв снабдя, снабдявам ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР