Исторически речник
съкѹпл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съкѹпл҄ен, съкѹпл҄еньсъкѹпл҄енꙗ, съкѹпл҄ена, съкѹпл҄еньꙗсъкѹпл҄еню, съкѹпл҄енѹ, съкѹпл҄еньюсъкѹпл҄енмь, съкѹпл҄еньмь, съкѹпл҄енмъ, съкѹпл҄еньмъ, съкѹпл҄енмь, съкѹпл҄енмъсъкѹпл҄ен, съкѹпл҄ень, съкѹпл҄енсъкѹпл҄енꙗ, съкѹпл҄ена, съкѹпл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съкѹпл҄ен, съкѹпл҄ень, съкѹпл҄енесъкѹпл҄енмъ, съкѹпл҄еньмъ, съкѹпл҄енмь, съкѹпл҄еньмь, съкѹпл҄енмъ, съкѹпл҄енмь, съкѹпл҄еномъ, съкѹпл҄енамъсъкѹпл҄ен, съкѹпл҄ень, съкѹпл҄ен, съкѹпл҄енмсъкѹпл҄енхъ, съкѹпл҄еньхъ, съкѹпл҄енхь, съкѹпл҄еньхь, съкѹпл҄енхъ, съкѹпл҄енхьсъкѹпл҄ен, съкѹпл҄еньсъкѹпл҄еню, съкѹпл҄енѹ, съкѹпл҄енью
NnDu
съкѹпл҄енма, съкѹпл҄еньма, съкѹпл҄енма, съкѹпл҄енма
съкѹпл҄ень -ꙗ ср Съединяване, единение, общение [прен.] въ прѣподобе  правъдѫ. ѣко да вꙑнѫ бескврънꙑ. съкѹплене матъ ѹ тебе СЕ 95а 22 Изч СЕ Гр ἕνωσις съкѹплене Нвб Срв скупване, скупчване, скуп ’задруга’ м диал РРОДД