Исторически речник
словословесь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
словословес, словословесьсловословесꙗ, словословеса, словословесьꙗсловословесю, словословесѹ, словословесьюсловословесмь, словословесьмь, словословесмъ, словословесьмъ, словословесмь, словословесмъсловословес, словословесь, словословессловословесꙗ, словословеса, словословесьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
словословес, словословесь, словословесесловословесмъ, словословесьмъ, словословесмь, словословесьмь, словословесмъ, словословесмь, словословесомъ, словословесамъсловословес, словословесь, словословес, словословесмсловословесхъ, словословесьхъ, словословесхь, словословесьхь, словословесхъ, словословесхьсловословес, словословесьсловословесю, словословесѹ, словословесью
NnDu
словословесма, словословесьма, словословесма, словословесма
словословесь -ꙗ ср Славословие, прослава, възхвала с думи тꙑ съподоб  въ кротость ... прност тебѣ пѣне. ꙇ словословесѣ. ꙇ мⷧтвꙑ. въ вонѭ кадлънѫѭ СЕ 95а 18 Изч СЕ Гр δοξολογία словословес Нвб словословие остар ОА Срв словослов ’философ мъдрец’ м НГер