Исторически речник
съвлат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвлат сѧсъвлаѫ, съвлаѹсъвлашсъвлатъ, съвлать, съвлатсъвламъ, съвламь, съвлам, съвламосъвлате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвлаѧтъ, съвлаѧть, съвлаѧтсъвлавѣсъвлатасъвлатесъвласъвла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвламъ, съвламь, съвламсъвлатесъвлавѣсъвлатасъвлахъ, съвлахь, съвлахсъвла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвласъвлахомъ, съвлахомь, съвлахом, съвлахмꙑсъвластесъвлашѧ, съвлашѫ, съвлаша, съвлаше, съвлахѫсъвлаховѣсъвласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвластесъвлааахъ, съвлаахъ, съвлааахь, съвлаахь, съвлааах, съвлаахсъвлаааше, съвлаашесъвлаааше, съвлаашесъвлааахомъ, съвлаахомъ, съвлааахомь, съвлаахомь, съвлааахом, съвлаахомсъвлааашете, съвлаашете, съвлааасте, съвлаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвлааахѫ, съвлаахѫ, съвлааахѹ, съвлаахѹсъвлаааховѣ, съвлааховѣсъвлааашета, съвлаашета, съвлаааста, съвлаастасъвлааашете, съвлаашете, съвлааасте, съвлаасте
съвлат сѧ -съвлаѫ сѧ -съвлаш сѧ несв 1. Събличам се, свалям дрехата си къ съмрьт мраꙁьнѣ дѣахѫ ... сам себе поѹштаѭште  глагол҄ѫште. да съ рꙁъ съвламъ сꙙ. нъ ветъхаго ловѣка отълагамъ. тьлѣмааго похотьм прѣльст С 90. 20 2. църк За свещенослужител — събличам църковните си одежди моⷧ҇ съвлаѧще сѧ СС IIа 1 Изч СС С Гр ἀποδύομαι Вж. при съвлат Нвб