Исторически речник
съмлт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмлт сѧсъмлѭ, съмлѧ, съмлюсъмлшсъмлтъ, съмлть, съмлтсъмлмъ, съмлмь, съмлм, съмлмосъмлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмлѧтъ, съмлѧть, съмлѧтсъмлвѣсъмлтасъмлтесъмлсъмл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмлмъ, съмлмь, съмлмсъмлтесъмлвѣсъмлтасъмлхъ, съмлхь, съмлхсъмл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмлсъмлхомъ, съмлхомь, съмлхом, съмлхмꙑсъмлстесъмлшѧ, съмлшѫ, съмлша, съмлше, съмлхѫсъмлховѣсъмлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмлстесъмлꙗахъ, съмлѣахъ, съмлаахъ, съмлѣхъ, съмлꙗхъ, съмлѧахъ, съмлѧхъ, съмлꙗахь, съмлѣахь, съмлаахь, съмлѣхь, съмлꙗхь, съмлѧахь, съмлѧхь, съмлꙗах, съмлѣах, съмлаах, съмлѣх, съмлꙗх, съмлѧах, съмлѧхсъмлꙗаше, съмлѣаше, съмлааше, съмлѣше, съмлꙗше, съмлѧаше, съмлѧшесъмлꙗаше, съмлѣаше, съмлааше, съмлѣше, съмлꙗше, съмлѧаше, съмлѧшесъмлꙗахомъ, съмлѣахомъ, съмлаахомъ, съмлѣхомъ, съмлꙗхомъ, съмлѧахомъ, съмлѧхомъ, съмлꙗахомь, съмлѣахомь, съмлаахомь, съмлѣхомь, съмлꙗхомь, съмлѧахомь, съмлѧхомь, съмлꙗахом, съмлѣахом, съмлаахом, съмлѣхом, съмлꙗхом, съмлѧахом, съмлѧхомсъмлꙗашете, съмлѣашете, съмлаашете, съмлѣшете, съмлꙗшете, съмлꙗасте, съмлѣасте, съмлаасте, съмлѣсте, съмлꙗсте, съмлѧасте, съмлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмлꙗахѫ, съмлѣахѫ, съмлаахѫ, съмлѣхѫ, съмлꙗхѫ, съмлꙗахѹ, съмлѣахѹ, съмлаахѹ, съмлѣхѹ, съмлꙗхѹ, съмлѧахѹ, съмлѧхѹсъмлꙗаховѣ, съмлѣаховѣ, съмлааховѣ, съмлѣховѣ, съмлꙗховѣ, съмлѧаховѣ, съмлѧховѣсъмлꙗашета, съмлѣашета, съмлаашета, съмлѣшета, съмлꙗшета, съмлꙗаста, съмлѣаста, съмлааста, съмлѣста, съмлꙗста, съмлѧаста, съмлѧстасъмлꙗашете, съмлѣашете, съмлаашете, съмлѣшете, съмлꙗшете, съмлꙗасте, съмлѣасте, съмлаасте, съмлѣсте, съмлꙗсте, съмлѧасте, съмлѧсте
съмлт сѧ -съмлѭ сѧ -съмлш сѧ св Смиля се, проявя милост, съжаля се над някого тѣмьже молѭ тѧ мꙿногомлостве. съмл сѧ нꙑнѣ на мѧ. ѡтъпадъша стꙑхъ твохъ повелѣне СЕ 78b 10 аште бо  боꙁ враꙁ бꙑшꙙ ждове насъ дѣл҄ьма бꙑшꙙ. да мꙑ тѣхъ ослѹшанмъ съмлмъ сꙙ С 347.20 Изч СЕ С Гр ἐλεέομαι Нвб смиля се ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА