Исторически речник
сѫглась  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сѫглас, сѫгласьсѫгласꙗ, сѫгласа, сѫгласьꙗсѫгласю, сѫгласѹ, сѫгласьюсѫгласмь, сѫгласьмь, сѫгласмъ, сѫгласьмъ, сѫгласмь, сѫгласмъсѫглас, сѫглась, сѫглассѫгласꙗ, сѫгласа, сѫгласьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сѫглас, сѫглась, сѫгласесѫгласмъ, сѫгласьмъ, сѫгласмь, сѫгласьмь, сѫгласмъ, сѫгласмь, сѫгласомъ, сѫгласамъсѫглас, сѫглась, сѫглас, сѫгласмсѫгласхъ, сѫгласьхъ, сѫгласхь, сѫгласьхь, сѫгласхъ, сѫгласхьсѫглас, сѫгласьсѫгласю, сѫгласѹ, сѫгласью
NnDu
сѫгласма, сѫгласьма, сѫгласма, сѫгласма
сѫглась -ꙗ ср Антифон — вид църковно песнопение, при което едната група певци пеят, а другата отговарят с определен припев також Е 31б 4, 4—5 Изч Е Гр ἀντιφωνία сѫглас Нвб Срв съгласие ОА ВА АК НТ Дюв ЕтМл БТР АР Срв съгласа ж согласа ж диал НТ Дюв ДА согласие остар ВА