Исторически речник
стꙑдѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стꙑдѣт сѧстꙑждѫ, стꙑждѹстꙑдшстꙑдтъ, стꙑдть, стꙑдтстꙑдмъ, стꙑдмь, стꙑдм, стꙑдмостꙑдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стꙑдѧтъ, стꙑдѧть, стꙑдѧтстꙑдвѣстꙑдтастꙑдтестꙑдстꙑд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стꙑдмъ, стꙑдмь, стꙑдмстꙑдтестꙑдвѣстꙑдтастꙑдѣхъ, стꙑдѣхь, стꙑдѣхстꙑдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стꙑдѣстꙑдѣхомъ, стꙑдѣхомь, стꙑдѣхом, стꙑдѣхмꙑстꙑдѣстестꙑдѣшѧ, стꙑдѣшѫ, стꙑдѣша, стꙑдѣше, стꙑдѣхѫстꙑдѣховѣстꙑдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стꙑдѣстестꙑдѣахъ, стꙑдѣхъ, стꙑдѧхъ, стꙑдѣахь, стꙑдѣхь, стꙑдѧхь, стꙑдѣах, стꙑдѣх, стꙑдѧхстꙑдѣаше, стꙑдѣше, стꙑдѧшестꙑдѣаше, стꙑдѣше, стꙑдѧшестꙑдѣахомъ, стꙑдѣхомъ, стꙑдѧхомъ, стꙑдѣахомь, стꙑдѣхомь, стꙑдѧхомь, стꙑдѣахом, стꙑдѣхом, стꙑдѧхомстꙑдѣашете, стꙑдѣшете, стꙑдѣасте, стꙑдѣсте, стꙑдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стꙑдѣахѫ, стꙑдѣхѫ, стꙑдѣахѹ, стꙑдѣхѹ, стꙑдѧхѹстꙑдѣаховѣ, стꙑдѣховѣ, стꙑдѧховѣстꙑдѣашета, стꙑдѣшета, стꙑдѣаста, стꙑдѣста, стꙑдѧстастꙑдѣашете, стꙑдѣшете, стꙑдѣасте, стꙑдѣсте, стꙑдѧсте
стꙑдѣт сѧ -стꙑждѫ сѧ -стꙑдш сѧ несв 1. Стеснявам се, засрамвам се, срамувам се  се емѹ глѭштѹ. стꙑдѣахѫ сѧ вьс протвлѣѭште сѧ емѹ.  вьс люде радоваахо (!) сѧ М Лк 13.17 З А СК копат не могѫ. хлѫпат стꙑждѫ сѧ М Лк 16.3 З ї глаахъ о съвѣдѣнїхъ твоїхъ прѣдъ црі. ї не стꙑдѣахъ сѩ СП 118.46 да обрѧщемъ сѧ прѣдъ тобоѭ. ѹгождьше. ꙇ не стꙑдѧще сѧ СЕ 17а 19— 20 жена сѫшт стꙑд сꙙ ꙗкоже подобаатъ женамъ С 13.15 не стꙑд сꙙ сповѣдат грѣхꙑ своѧ С 356.1 самъ владꙑка тѣм же  намъ не стꙑдтъ сꙙ сь нам праꙁдьньствоват С 490.27 да аште ѹбо ѹгодьна тебѣ сѫтъ словеса моꙗ  обѣт. вьꙁнкн  обѣшта сꙙ не стꙑд сꙙ С 48.25 Образно. ꙇ слъньце стꙑдѣаше сѧ. покланѣнье пріемлѧ К 10а 18 Изпитвам чувство на страхопочитание. стꙑждѫ бо сꙙ хса мого сна ба жвааго С 13.19—20 2. Прич. сег. деят. като същ. стꙑдѧще сѧ м мн οἱ αἰσχυνόμενοι Стесняващите се, срамуващите се да въꙁвратѩтъ сѩ абіе стꙑдѩштеі сѩ глѭштеї мнѣ благо же благо же СП 69.4 не стꙑдѣт сѧ ἀναισχυντέω Действам безсрамно, не се срамувам, не се свеня нъ обае же ꙗкоже  пр нѣхъ не стꙑдѣахѫ сꙙ С 441.4 М З А СК СП СЕ К С Гр αἰσχύνομαι καταισχύνομαι ἐπαισχύνομαι αἰδέομαι εὐλαβέομαι Нвб стидя се остар ОА ВА НГер РРОДД