Исторически речник
скопт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скопт сѧскоплѭ, скоплѧ, скопѧ, скопьѭ, скоплюскопшскоптъ, скопть, скоптскопмъ, скопмь, скопм, скопмоскопте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скопѧтъ, скопѧть, скопѧтскопвѣскоптаскоптескопскоп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скопмъ, скопмь, скопмскоптескопвѣскоптаскопхъ, скопхь, скопхскоп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скопскопхомъ, скопхомь, скопхом, скопхмꙑскопстескопшѧ, скопшѫ, скопша, скопше, скопхѫскопховѣскопста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скопсте*скоплꙗахъ*скоплꙗаше*скоплꙗаше*скоплꙗахомъ*скоплꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*скоплꙗахѫ*скоплꙗаховѣ*скоплꙗашета*скоплꙗашете
скопт сѧ -скоплѭ сѧ -скопш сѧ св скопт сѧ самъ εὖνουχίζω ἐμαυτόν Скопя се, стана скопец сѫтъ скопьц же скопш сꙙ сам цѣсарьствꙗ рад небесьнааго С 371.2 Изч С Нвб скопя [се], скопявам [се] ОА ВА Бот Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА