Исторически речник
сога  
сога [погр. СП 134.11] вж сонъII