Исторически речник
сѫдскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сѫдскъ, сѫдскьсѫдскасѫдскѹсѫдскъ, сѫдскьсѫдскасѫдскомь, сѫдскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сѫдсцѣсѫдскъсѫдсцсѫдскъ, сѫдскьсѫдскомъ, сѫдскомьсѫдскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сѫдскꙑсѫдсцѣхъ, сѫдсцѣхьсѫдскасѫдскѹсѫдскомасѫдско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сѫдскасѫдскѹсѫдскосѫдскасѫдскомь, сѫдскомъсѫдсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сѫдскасѫдскъ, сѫдскьсѫдскомъ, сѫдскомьсѫдскꙑсѫдскꙑсѫдсцѣхъ, сѫдсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сѫдсцѣсѫдскѹсѫдскомасѫдскасѫдскꙑ, сѫдскѫсѫдсцѣ, сѫдстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сѫдскѫ, сѫдскѹсѫдскоѭ, сѫдскоѫ, сѫдскоѧ, сѫдскоюсѫдсцѣ, сѫдстѣсѫдскꙑсѫдскъ, сѫдскьсѫдскамъ, сѫдскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сѫдскꙑсѫдскамсѫдскахъ, сѫдскахьсѫдсцѣ, сѫдстѣсѫдскѹсѫдскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сѫдскꙑ, сѫдскꙑ, сѫдскосѫдскаго, сѫдскаего, сѫдскааго, сѫдскаго, сѫдского, сѫдскога, сѫдскгосѫдскѹмѹ, сѫдскѹемѹ, сѫдскѹѹмѹ, сѫдскѹмѹ, сѫдскоомѹ, сѫдскомѹ, сѫдскоѹмѹ, сѫдскмѹсѫдскꙑ, сѫдскꙑ, сѫдскосѫдскаго, сѫдскаего, сѫдскааго, сѫдскаго, сѫдского, сѫдскога, сѫдскгосѫдскꙑмь, сѫдскꙑмь, сѫдскꙑмъ, сѫдскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сѫдсцѣмь, сѫдсцѣемь, сѫдсцѣѣмь, сѫдсцѣамь, сѫдсцѣмь, сѫдсцѣмъ, сѫдсцѣемъ, сѫдсцѣѣмъ, сѫдсцѣамъ, сѫдсцѣмъ, сѫдскомь, сѫдскомъсѫдскꙑ, сѫдскꙑ, сѫдскосѫдсцсѫдскꙑхъ, сѫдскꙑхъ, сѫдскꙑхь, сѫдскꙑхь, сѫдсцѣхъ, сѫдсцѣхьсѫдскꙑмъ, сѫдскꙑмъ, сѫдскꙑмь, сѫдскꙑмь, сѫдсцѣмъ, сѫдсцѣмьсѫдскꙑѧ, сѫдскꙑꙗ, сѫдскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сѫдскꙑм, сѫдскꙑмсѫдскꙑхъ, сѫдскꙑхъ, сѫдскꙑхь, сѫдскꙑхьсѫдскаꙗ, сѫдскаа, сѫдскаѣсѫдскѹю, сѫдскоюсѫдскꙑма, сѫдскꙑмасѫдско, сѫдское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сѫдскаго, сѫдскаего, сѫдскааго, сѫдскаго, сѫдского, сѫдскога, сѫдскгосѫдскѹмѹ, сѫдскѹемѹ, сѫдскѹѹмѹ, сѫдскѹмѹ, сѫдскоомѹ, сѫдскомѹ, сѫдскоѹмѹ, сѫдскмѹсѫдско, сѫдскоесѫдскаго, сѫдскаего, сѫдскааго, сѫдскаго, сѫдского, сѫдскога, сѫдскгосѫдскꙑмь, сѫдскꙑмь, сѫдскꙑмъ, сѫдскꙑмъсѫдсцѣмь, сѫдсцѣемь, сѫдсцѣѣмь, сѫдсцѣамь, сѫдсцѣмь, сѫдсцѣмъ, сѫдсцѣемъ, сѫдсцѣѣмъ, сѫдсцѣамъ, сѫдсцѣмъ, сѫдскомь, сѫдскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сѫдско, сѫдскоесѫдскаꙗ, сѫдскаа, сѫдскаѣ, сѫдскаѧсѫдскꙑхъ, сѫдскꙑхъ, сѫдскꙑхь, сѫдскꙑхь, сѫдсцѣхъ, сѫдсцѣхьсѫдскꙑмъ, сѫдскꙑмъ, сѫдскꙑмь, сѫдскꙑмь, сѫдсцѣмъ, сѫдсцѣмьсѫдскаꙗ, сѫдскаа, сѫдскаѣ, сѫдскаѧсѫдскꙑм, сѫдскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сѫдскꙑхъ, сѫдскꙑхъ, сѫдскꙑхь, сѫдскꙑхьсѫдсцѣсѫдскѹю, сѫдскоюсѫдскꙑма, сѫдскꙑмасѫдскаꙗ, сѫдскаа, сѫдскаѣ, сѫдскаѧсѫдскꙑѧ, сѫдскꙑꙗ, сѫдскѫѭ, сѫдскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сѫдсцѣ, сѫдстѣ, сѫдскосѫдскѫѭ, сѫдскѹю, сѫдскоѭ, сѫдскоюсѫдскѫѭ, сѫдскоѫ, сѫдскоѧ, сѫдскоюсѫдсцѣ, сѫдстѣсѫдскꙑѧ, сѫдскꙑꙗ, сѫдскꙑесѫдскꙑхъ, сѫдскꙑхъ, сѫдсцѣхъ, сѫдстѣхъ, сѫдскꙑхь, сѫдскꙑхь, сѫдсцѣхь, сѫдстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сѫдскꙑмъ, сѫдскꙑмъ, сѫдсцѣмъ, сѫдстѣмъ, сѫдскꙑмь, сѫдскꙑмь, сѫдсцѣмь, сѫдстѣмьсѫдскꙑѧ, сѫдскꙑꙗ, сѫдскꙑесѫдскꙑм, сѫдскꙑмсѫдскꙑхъ, сѫдскꙑхъ, сѫдскꙑхь, сѫдскꙑхьсѫдсцѣ, сѫдстѣсѫдскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сѫдскꙑма, сѫдскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
сѫдскъ -ꙑ прил кън҄гꙑ сѫдскꙑѧ ἡ βίβλος τῶν κριτῶν Книга на съдиите, една от книгите на Стария Завет васъ бо могѫтъ прѣльстт. пон҄еже потаѭтъ сꙙ вамъ. кн҄гꙑ сѫдскꙑѧ. цѣсарьскꙑѧ сходьнꙑѧ.  вꙿс о н҄хъже облен бꙑваѭтъ. нъ штѫтъ С 127.16 Изч С Нвб съдийски ОА ВА ЕтМл БТР АР ЕА судейски остар ВА