Исторически речник
състоꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
състоꙗн, състоꙗньсъстоꙗнꙗ, състоꙗна, състоꙗньꙗсъстоꙗню, състоꙗнѹ, състоꙗньюсъстоꙗнмь, състоꙗньмь, състоꙗнмъ, състоꙗньмъ, състоꙗнмь, състоꙗнмъсъстоꙗн, състоꙗнь, състоꙗнсъстоꙗнꙗ, състоꙗна, състоꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
състоꙗн, състоꙗнь, състоꙗнесъстоꙗнмъ, състоꙗньмъ, състоꙗнмь, състоꙗньмь, състоꙗнмъ, състоꙗнмь, състоꙗномъ, състоꙗнамъсъстоꙗн, състоꙗнь, състоꙗн, състоꙗнмсъстоꙗнхъ, състоꙗньхъ, състоꙗнхь, състоꙗньхь, състоꙗнхъ, състоꙗнхьсъстоꙗн, състоꙗньсъстоꙗню, състоꙗнѹ, състоꙗнью
NnDu
състоꙗнма, състоꙗньма, състоꙗнма, състоꙗнма
състоꙗнь -ꙗ ср Устойчивост, упорство, твърдост м҃ сѫтъ мѫжь. ꙗкоже днѫ дшѫ мѫште. въ раꙁдѣл҄ена тѣлеса. а въ дномъ съдꙑхан.  дн҄ен вѣрꙑ. дно же  трьпѣн же протвѫ лютꙑмъ.  състоꙗнже ꙁа стнѫ покаꙁашꙙ С 82.20 Изч С Гр ἔνστασις състоꙗн Нвб Срв състояние ’положение, в което се намира лице или предмет в определен момент ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ЕтБАН добро имотно положение, благосъстояние ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ЕтБАН липса на движение, покой, застой ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ЕтБАН