Исторически речник
съвьрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвьрѣтсъвьрѭ, съвьрѧ, съвьрюсъвьршсъвьртъ, съвьрть, съвьртсъвьрмъ, съвьрмь, съвьрм, съвьрмосъвьрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвьрѧтъ, съвьрѧть, съвьрѧтсъвьрвѣсъвьртасъвьртесъвьрсъвьр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвьрмъ, съвьрмь, съвьрмсъвьртесъвьрвѣсъвьртасъвьрѣхъ, съвьрѣхь, съвьрѣхсъвьрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвьрѣсъвьрѣхомъ, съвьрѣхомь, съвьрѣхом, съвьрѣхмꙑсъвьрѣстесъвьрѣшѧ, съвьрѣшѫ, съвьрѣша, съвьрѣше, съвьрѣхѫсъвьрѣховѣсъвьрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвьрѣстесъвьрѣахъ, съвьрѣхъ, съвьрѧахъ, съвьрѧхъ, съвьрѣахь, съвьрѣхь, съвьрѧахь, съвьрѧхь, съвьрѣах, съвьрѣх, съвьрѧах, съвьрѧхсъвьрѣаше, съвьрѣше, съвьрѧаше, съвьрѧшесъвьрѣаше, съвьрѣше, съвьрѧаше, съвьрѧшесъвьрѣахомъ, съвьрѣхомъ, съвьрѧахомъ, съвьрѧхомъ, съвьрѣахомь, съвьрѣхомь, съвьрѧахомь, съвьрѧхомь, съвьрѣахом, съвьрѣхом, съвьрѧахом, съвьрѧхомсъвьрѣашете, съвьрѣшете, съвьрѣасте, съвьрѣсте, съвьрѧасте, съвьрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвьрѣахѫ, съвьрѣхѫ, съвьрѣахѹ, съвьрѣхѹ, съвьрѧахѹ, съвьрѧхѹсъвьрѣаховѣ, съвьрѣховѣ, съвьрѧаховѣ, съвьрѧховѣсъвьрѣашета, съвьрѣшета, съвьрѣаста, съвьрѣста, съвьрѧаста, съвьрѧстасъвьрѣашете, съвьрѣшете, съвьрѣасте, съвьрѣсте, съвьрѧасте, съвьрѧсте
съвьрѣт -съвьрѭ -съвьрш св Сваря се, разваря се пльт твоѧ вьсꙙ съвьрꙙтъ  сокомъ сꙙ сътворꙙтъ С 233. 23—24 въвръгоста  въ конобъ.  велм съвьрѣ ꙗкоже н кост го обрѣст сꙙ С 234.22 Изч С Гр χωνεύομαι Нвб сваря [се], сварявам [се] ОА ВА АК Дюв ЕтМл БТР АР