Исторически речник
сътьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сътьнкъ, сътьнкь, сътънкъ, сътънкь, сътнкъ, сътнкьсътьнка, сътънка, сътнкасътьнкѹ, сътънкѹ, сътнкѹсътьнкъ, сътьнкь, сътънкъ, сътънкь, сътнкъ, сътнкьсътьнка, сътънка, сътнкасътьнкомь, сътьнкомъ, сътънкомь, сътънкомъ, сътнкомь, сътнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
сътьнцѣ, сътънцѣ, сътнцѣсътьне, сътъне, сътнесътьнц, сътънц, сътнцсътьнкъ, сътьнкь, сътънкъ, сътънкь, сътнкъ, сътнкьсътьнкомъ, сътьнкомь, сътънкомъ, сътънкомь, сътнкомъ, сътнкомьсътьнкꙑ, сътънкꙑ, сътнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
сътьнкꙑ, сътънкꙑ, сътнкꙑсътьнцѣхъ, сътьнцѣхь, сътънцѣхъ, сътънцѣхь, сътнцѣхъ, сътнцѣхьсътьнка, сътънка, сътнкасътьнкѹ, сътънкѹ, сътнкѹсътьнкома, сътънкома, сътнкома
сътьнкъ м Стотник, началник на войсково отделение от сто души ꙇ отъвѣщавъ сотьнкъ рее емѹ. г. нѣсмъ достонъ да въ домъ мо вьндеш М Мт 8.8 З А СК вдѣвъ же сътьнкъ бꙑвъшее прослав ба глѧ. въ істнѫ лвк сь правьдень бѣ М Лк 23.47 З А о сотьнцѣ М 76а 24 памѧⷮ стго семеѡна. по плът ѫжкꙑ г҃(нѣ архепскп)а ерсл(м) (...)а.  стго корнлѣ сътнїка Е 29б 18 тѣлеса мрътвꙑмъ ѹготовшѧ сѧ. егоже сотьнкъ ѹжасе сѧ. ꙇ вꙿс сѫщ съ нмь СЕ 51а 4 М З А СК Е СЕ Гр ἑκατόνταρχος ἑκατοντάρχης κεντυρίων сотьнкъ сьтьнкъ сътнїкъ Нвб сотник остар ВА Срв стотник ОА ЕтМл БТР АР