Исторически речник
съклѣщат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съклѣщат сѧсъклѣщаѭ, съклѣщаѫ, съклѣщаѧ, съклѣщаюсъклѣщаш, съклѣщаеш, съклѣщаашсъклѣщатъ, съклѣщаетъ, съклѣщаатъ, съклѣщать, съклѣщаеть, съклѣщаать, съклѣщат, съклѣщает, съклѣщаатсъклѣщамъ, съклѣщаемъ, съклѣщаамъ, съклѣщамь, съклѣщаемь, съклѣщаамь, съклѣщам, съклѣщаем, съклѣщаам, съклѣщамо, съклѣщаемо, съклѣщаамосъклѣщате, съклѣщаете, съклѣщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съклѣщаѭтъ, съклѣщаѫтъ, съклѣщаѧтъ, съклѣщаютъ, съклѣщаѭть, съклѣщаѫть, съклѣщаѧть, съклѣщають, съклѣщаѭт, съклѣщаѫт, съклѣщаѧт, съклѣщаютсъклѣщавѣ, съклѣщаевѣ, съклѣщаавѣсъклѣщата, съклѣщаета, съклѣщаатасъклѣщате, съклѣщаете, съклѣщаатесъклѣщасъклѣща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съклѣщамъ, съклѣщамь, съклѣщамсъклѣщатесъклѣщавѣсъклѣщатасъклѣщахъ, съклѣщахь, съклѣщахсъклѣща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съклѣщасъклѣщахомъ, съклѣщахомь, съклѣщахом, съклѣщахмꙑсъклѣщастесъклѣщашѧ, съклѣщашѫ, съклѣщаша, съклѣщаше, съклѣщахѫсъклѣщаховѣсъклѣщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съклѣщастесъклѣщаахъ, съклѣщахъ, съклѣщаахь, съклѣщахь, съклѣщаах, съклѣщахсъклѣщааше, съклѣщашесъклѣщааше, съклѣщашесъклѣщаахомъ, съклѣщахомъ, съклѣщаахомь, съклѣщахомь, съклѣщаахом, съклѣщахомсъклѣщаашете, съклѣщашете, съклѣщаасте, съклѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съклѣщаахѫ, съклѣщахѫ, съклѣщаахѹ, съклѣщахѹсъклѣщааховѣ, съклѣщаховѣсъклѣщаашета, съклѣщашета, съклѣщааста, съклѣщастасъклѣщаашете, съклѣщашете, съклѣщаасте, съклѣщасте
съклѣщат сѧ -съклѣщаѭ сѧ -съклѣщаш сѧ несв Сковавам се, вкочанясвам се въ асъ же прьвꙑ ношт. съклѣштаахѫ сꙙ отъ стѹден ст.  тѣло мъ распадааше сꙙ С 76.20—21 Изч С Гр σφίγγομαι съклѣштат сꙙ Нвб Срв склещвам [се], склещям [се] диал ОА ЕтМл БТР