Исторически речник
сарефта  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сарефтасарефтꙑсарефтѣсарефтѫ, сарефтѹсарефтоѭ, сарефтоѫ, сарефтоѧ, сарефтоюсарефтѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сарефто-----
NfOuNfGuNfDu
---
сарефта -ꙑ ж МИ Сарепта — финикийски град на Средиземно море на юг от гр. Сидон [Сайда] [дн. Sarafend] ꙇ н къ едно же хъ посъланъ бꙑстъ лѣ. тъкмо въ сарефтѫ сдонъскѫѭ. къ женѣ въдовц М Лк 4.26 Изч М А СК Гр Σάρεπτα [вар. Σάρεφϑα] От евр Sarfat саревта саревьфьта