Исторически речник
съгорѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съгорѣтсъгорѭ, съгорѧ, съгорюсъгоршсъгортъ, съгорть, съгортсъгормъ, съгормь, съгорм, съгормосъгорте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съгорѧтъ, съгорѧть, съгорѧтсъгорвѣсъгортасъгортесъгорсъгор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съгормъ, съгормь, съгормсъгортесъгорвѣсъгортасъгорѣхъ, съгорѣхь, съгорѣхсъгорѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съгорѣсъгорѣхомъ, съгорѣхомь, съгорѣхом, съгорѣхмꙑсъгорѣстесъгорѣшѧ, съгорѣшѫ, съгорѣша, съгорѣше, съгорѣхѫсъгорѣховѣсъгорѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съгорѣстесъгорѣахъ, съгорѣхъ, съгорѧхъ, съгорѣахь, съгорѣхь, съгорѧхь, съгорѣах, съгорѣх, съгорѧхсъгорѣаше, съгорѣше, съгорѧшесъгорѣаше, съгорѣше, съгорѧшесъгорѣахомъ, съгорѣхомъ, съгорѧхомъ, съгорѣахомь, съгорѣхомь, съгорѧхомь, съгорѣахом, съгорѣхом, съгорѧхомсъгорѣашете, съгорѣшете, съгорѣасте, съгорѣсте, съгорѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съгорѣахѫ, съгорѣхѫ, съгорѣахѹ, съгорѣхѹ, съгорѧхѹсъгорѣаховѣ, съгорѣховѣ, съгорѧховѣсъгорѣашета, съгорѣшета, съгорѣаста, съгорѣста, съгорѧстасъгорѣашете, съгорѣшете, съгорѣасте, съгорѣсте, съгорѧсте
съгорѣт -съгорѭ -съгорш св Изгоря, стана на пепел чрез горене аще кто вь мнѣ не прѣбѫдетъ. ꙁврьжетъ с вънъ.  ꙗко роꙁга съшетъ.  събраѭтъ ѭ  въ огнь влагаѭтъ  съгортъ СК Йо 15.6  побѣгнеш отъ лца хъ.  поженѫтъ тꙙ  въбѣгнеш въ храмнѫ.  тѹ жвъ огн҄емъ съгорш С 195.14 ꙗкоже прнѹжденомъ мъ бꙑт боꙗꙁньѭ юньца. самѣмъ сꙙ въврѣшт въ пештъ хлѣбьнѫѭ.  їꙁволт пае въ огн҄ съгорѣт. нежел отъ того събоденомъ бꙑт С 565.25 Изч СК С Гр καίομαι κατακαίομαι Вж. при съгарат Нвб