Исторически речник
стегно  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
стегностегнастегнѹстегномь, стегномъстегнѣстегна
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
стегнъ, стегньстегномъ, стегномьстегнꙑстегнѣхъ, стегнѣхь, стегнохъ, стегнохьстегнѣстегнѹ
NnDu
стегнома
стегно ср Бедро, горната част от крака старѣшнꙑ влъшьскꙑѧ. раꙁгнѣвавъшꙙ сꙙ ꙁѣло. повелѣшꙙ съвꙙꙁат  по персскѹ ꙁаконꙋ.  проврѣшꙙ жъꙁлъ междѹ рѫкама  стегнѹ го С 260.9—10 Изч С Гр σκέλος Нвб стъгно ВА