Исторически речник
сѹта  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сѹтасѹтꙑ, сѹтѫсѹтѣсѹтѫ, сѹтѹсѹтоѭ, сѹтоѫ, сѹтоѧ, сѹтоюсѹтѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сѹтосѹтꙑсѹтъ, сѹтьсѹтамъ, сѹтамьсѹтамсѹтахъ, сѹтахь
NfOuNfGuNfDu
сѹтѣсѹтѹсѹтама
сѹта -ꙑ ж Суета, безсмислие, лекомислие, тщеславие обае въсѹе въсѣка сѹета. въсѣкъ лвкъ жвꙑї СП 38.6 се вкъ іже не положі ба помощъніка себе. нъ ѹпъва на множьство богатъства своего.  вьꙁможе сѹетоѭ своеѭ СП 51.9 ті отъ сѹетꙑ въкѹпѣ не ѹпьваіте на неправъдѫ СП 61.10 ї сконьашѩ сѩ въ сѹетѣ дьні хъ СП 77.33 ѡтъврат о моі да не вдте сѹетъї СП 118.37 же щеꙁошѧ въ сѹетѣ дене наш СЕ 62а 22 Изч СП СЕ Гр ματαιότης сѹета Нвб суета ОА ВА АК ЕтМл БТР АР