Исторически речник
снанъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
снанъ, снаньснанаснанѹснанъ, снаньснанаснаномь, снаномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
снанѣснанъснанснанъ, снаньснаномъ, снаномьснанꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
снанꙑснанѣхъ, снанѣхьснанаснанѹснаномаснано
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
снанаснанѹснаноснанаснаномь, снаномъснанѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
снанаснанъ, снаньснаномъ, снаномьснанаснанꙑснанѣхъ, снанѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
снанѣснанѹснаномаснанаснанꙑ, снанѫснанѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
снанѫ, снанѹснаноѭ, снаноѫ, снаноѧ, снаноюснанѣснанꙑснанъ, снаньснанамъ, снанамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
снанꙑснанамснанахъ, снанахьснанѣснанѹснанама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
снанъ прил притеж МИ Синайски, който се отнася до Синай отъ лца ба сінана. отъ ліца ба їлева СП 67.9 Изч СП Гр [τοῦ] Σινά сінанъ Нвб Срв синайски ОА ВА