Исторически речник
сърстат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сърстат сѧсърщѫ, сърщѹсърщешсърщетъ, сърщеть, сърщетсърщемъ, сърщемь, сърщем, сърщемосърщете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сърщѫтъ, сърщѹтъ, сърщѫть, сърщѹть, сърщѫт, сърщѹтсърщевѣсърщетасърщетесърщсърщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сърщмъ, сърщѣмъ, сърщамъ, сърщмь, сърщѣмь, сърщамь, сърщм, сърщѣм, сърщамсърщте, сърщѣте, сърщатесърщвѣ, сърщѣвѣ, сърщавѣсърщта, сърщѣта, сърщатасърстахъ, сърстахь, сърстахсърста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сърстасърстахомъ, сърстахомь, сърстахом, сърстахмꙑсърстастесърсташѧ, сърсташѫ, сърсташа, сърсташе, сърстахѫсърстаховѣсърстаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сърстастесърстаахъ, сърстахъ, сърстаахь, сърстахь, сърстаах, сърстахсърстааше, сърсташесърстааше, сърсташесърстаахомъ, сърстахомъ, сърстаахомь, сърстахомь, сърстаахом, сърстахомсърстаашете, сърсташете, сърстаасте, сърстасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сърстаахѫ, сърстахѫ, сърстаахѹ, сърстахѹсърстааховѣ, сърстаховѣсърстаашета, сърсташета, сърстааста, сърстастасърстаашете, сърсташете, сърстаасте, сърстасте
сърстат сѧ -сърщѫ сѧ -сърщеш сѧ несв Стичам се, събирам се, срещам се на едно място вдѣвъ же съ ѣко сърштетъ сѧ народъ. ꙁапрѣт дхѹ нестѹ(ѹ)мѹ глѧ емѹ. нѣмꙑ ꙇ глѹхꙑ дше. аꙁъ т велѭ ꙁт ꙁ него М Мк 9.25 З А СК Б Изч М З А СК Б Гр ἐπισυντρέχω Нвб Срв срещам се