Исторически речник
съврьшт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съврьшт сѧсъврьшѫ, съврьшѹсъврьшшсъврьштъ, съврьшть, съврьштсъврьшмъ, съврьшмь, съврьшм, съврьшмосъврьште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съврьшѧтъ, съврьшѧть, съврьшѧтсъврьшвѣсъврьштасъврьштесъврьшсъврьш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съврьшмъ, съврьшмь, съврьшмсъврьштесъврьшвѣсъврьштасъврьшхъ, съврьшхь, съврьшхсъврьш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съврьшсъврьшхомъ, съврьшхомь, съврьшхом, съврьшхмꙑсъврьшстесъврьшшѧ, съврьшшѫ, съврьшша, съврьшше, съврьшхѫсъврьшховѣсъврьшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съврьшстесъврьшаахъ, съврьшахъ, съврьшаахь, съврьшахь, съврьшаах, съврьшахсъврьшааше, съврьшашесъврьшааше, съврьшашесъврьшаахомъ, съврьшахомъ, съврьшаахомь, съврьшахомь, съврьшаахом, съврьшахомсъврьшаашете, съврьшашете, съврьшаасте, съврьшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съврьшаахѫ, съврьшахѫ, съврьшаахѹ, съврьшахѹсъврьшааховѣ, съврьшаховѣсъврьшаашета, съврьшашета, съврьшааста, съврьшастасъврьшаашете, съврьшашете, съврьшаасте, съврьшасте
съврьшт сѧ -съврьшѫ сѧ -съврьшш сѧ св 1. Сбъдна се, осъществя се, изпълня се по семь вѣдꙑ съ. ѣко вьсѣ юже съвръшшѧ сѧ о немь. да събѫдѫтъ сѧ къ(н)гꙑ. гла жѧждѫ М Йо 19.28 З А СК съвръш бо сꙙ глъ га са С 135.9 да съвръштъ сꙙ реено С 135.12—13 2. Прич. мин. деят. като същ. съврьшьше сѧ м мн οἱ ἐπερειδόμενοι Тези, които разчитат, които се уповават палцеѭ желѣꙁноѭ пасетъ.  акꙑ съсѫдꙑ глннꙑ. тьлѣн ѹма съвръшꙿшѧѧ сꙙ сътъретъ С 336.10 3. Свърши се, дойде краят егда же прѩть оцьта съ. рее. съвръш сѧ М Йо 19.30 З А Изч М З А СК С Гр τελειόομαι πληρόομαι τελέομαι съвръшт сѧ Вж. при съврьшт Нвб