Исторически речник
съложень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съложен, съложеньсъложенꙗ, съложена, съложеньꙗсъложеню, съложенѹ, съложеньюсъложенмь, съложеньмь, съложенмъ, съложеньмъ, съложенмь, съложенмъсъложен, съложень, съложенсъложенꙗ, съложена, съложеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съложен, съложень, съложенесъложенмъ, съложеньмъ, съложенмь, съложеньмь, съложенмъ, съложенмь, съложеномъ, съложенамъсъложен, съложень, съложен, съложенмсъложенхъ, съложеньхъ, съложенхь, съложеньхь, съложенхъ, съложенхьсъложен, съложеньсъложеню, съложенѹ, съложенью
NnDu
съложенма, съложеньма, съложенма, съложенма
съложень -ꙗ ср 1. Сътворение, създаване же побѣдьнѫѭ пѣснь.  ново съложен мрѹ. пѣтю. побѣдьлвѹѹмѹ хрстосовѹ наѹшꙙ С 319.7 2. Съвъкупление, полов акт помꙑслтъ на блѫдъ. л ѹмꙑслтъ съложене СЕ 37а 1 3. Знак, белег наптан бꙑшꙙ пꙙть тꙑсѫштъ. н днѣмъ крьстьнꙑмъ съложенмъ С 428.27 отъ съложеньꙗ вьсего мра, отъ съложеньꙗ вѣкѹ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου Според християнското летоброене — от времето на създаването [сътворението] на света отъкрꙑѭ съкръвенаа. отъ съложенѣ вьсего мра М Мт 13.35 З прдѣте блгні отъца(ца) моего. наслѣдѹте ѹготованое вамъ цсрстве. отъ съложенѣ вьсего мра М Мт 25.34 З, А, СК. Срв. С508.6 да мьсттъ сѧ кръвь вьсѣхъ пркъ. пролваема отъ съложенѣ вьсего мра. отъ рода сего М Лк 11.50 З наслѣдѹте ѹготованое вамъ црство. отъ съложенѣ вѣкѹ СЕ 99b 11—12 прѣжде съложеньꙗ мра, прѣдъ съложеньмь мра πρὸ καταβολῆς κόσμου Преди сътворението на света ое ... да вдѧтъ славѫ моѭ ѭже далъ ес мьнѣ. ѣко въꙁлюблъ мѧ ес. прѣжде съложенѣ мра М Йо 17.24 А СК прмѣте ѹготовано вамъ цѣсарьств. прѣдъ съложенмъ мра С 446.30—447.1 М З А СК Е СЕ С Гр καταβολή σύνϑημα [вар. ϑέαμα] съложен съложене Нвб сложение остар ВА РРОДД Срв [стихо]сложение