Исторически речник
стѫпань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
стѫпан, стѫпаньстѫпанꙗ, стѫпана, стѫпаньꙗстѫпаню, стѫпанѹ, стѫпаньюстѫпанмь, стѫпаньмь, стѫпанмъ, стѫпаньмъ, стѫпанмь, стѫпанмъстѫпан, стѫпань, стѫпанстѫпанꙗ, стѫпана, стѫпаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
стѫпан, стѫпань, стѫпанестѫпанмъ, стѫпаньмъ, стѫпанмь, стѫпаньмь, стѫпанмъ, стѫпанмь, стѫпаномъ, стѫпанамъстѫпан, стѫпань, стѫпан, стѫпанмстѫпанхъ, стѫпаньхъ, стѫпанхь, стѫпаньхь, стѫпанхъ, стѫпанхьстѫпан, стѫпаньстѫпаню, стѫпанѹ, стѫпанью
NnDu
стѫпанма, стѫпаньма, стѫпанма, стѫпанма
стѫпань -ꙗ ср Стъпка, крачка ꙇже хотѧтъ посрамт. ꙇ прѣдъкнѫт стѫпанѣ моѣ СЕ 85а 13 Изч СЕ стѫпан Нвб стъпание, стъпане остар диал ОА ДА