Исторически речник
сковрада  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сковрадасковрадꙑ, сковрадѫсковрадѣсковрадѫ, сковрадѹсковрадоѭ, сковрадоѫ, сковрадоѧ, сковрадоюсковрадѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сковрадосковрадꙑсковрадъ, сковрадьсковрадамъ, сковрадамьсковрадамсковрадахъ, сковрадахь
NfOuNfGuNfDu
сковрадѣсковрадѹсковрадама
сковрада -ꙑ ж Уред за наказание чрез изгаряне, мангал; скара антоннъ глагола. въꙁгнѣтте огн҄ь  раждьꙁѣте сковрадѫ. да въвръженъ бѫдетъ вь н҄ѫ С 157.14 въꙁметаахѫ же слѹгꙑ дꙗволꙙ на сковрадѫ. пьцьлъ.  масло  трьст С 118.10 огн҄ь с тво стѹденъ стъ.  желѣꙁа сковрадꙑ мꙙкаша сѫтъ твого срьдьца С 118.20 како можаахѫ протвѫ цѣсаремъ  кнꙙꙁемъ  народомъ стат. жде ме  сковрадꙑ.  пешт С 442.28—29 С Гр ἐσχάρα τήγανον Нвб сковрада ВА