Исторически речник
скръбехъ  
скръбехъ [погр. СП 76.4] вж въскръбѣт