Исторически речник
сѹшт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сѹштсѹшѫ, сѹшѹсѹшшсѹштъ, сѹшть, сѹштсѹшмъ, сѹшмь, сѹшм, сѹшмосѹште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сѹшѧтъ, сѹшѧть, сѹшѧтсѹшвѣсѹштасѹштесѹшсѹш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сѹшмъ, сѹшмь, сѹшмсѹштесѹшвѣсѹштасѹшхъ, сѹшхь, сѹшхсѹш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сѹшсѹшхомъ, сѹшхомь, сѹшхом, сѹшхмꙑсѹшстесѹшшѧ, сѹшшѫ, сѹшша, сѹшше, сѹшхѫсѹшховѣсѹшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сѹшстесѹшаахъ, сѹшахъ, сѹшаахь, сѹшахь, сѹшаах, сѹшахсѹшааше, сѹшашесѹшааше, сѹшашесѹшаахомъ, сѹшахомъ, сѹшаахомь, сѹшахомь, сѹшаахом, сѹшахомсѹшаашете, сѹшашете, сѹшаасте, сѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сѹшаахѫ, сѹшахѫ, сѹшаахѹ, сѹшахѹсѹшааховѣ, сѹшаховѣсѹшаашета, сѹшашета, сѹшааста, сѹшастасѹшаашете, сѹшашете, сѹшаасте, сѹшасте
сѹшт -сѹшѫ -сѹшш несв 1. Суша, правя нещо да изгуби влажността си, изсушавам ꙇ жден ꙇꙁ него вꙿсь дхъ творѧще жѧждѭ. ꙇ вꙿсѭ ѩꙁѭ жегѫщѭѭ пльть его. ꙇ ѫтробѫ его. сѹшѧщѭ ѹстънꙑ его СЕ 29b 22 2. Прен. Изтощавам чрез глад бѣаше же гда алъбоѭ многоѭ себе сѹшаста С 547.23 Изч СЕ С Нвб суша ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА