Исторически речник
свѣтьльство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
свѣтьльство, свѣтьлъство, свѣтьлствосвѣтьльства, свѣтьлъства, свѣтьлствасвѣтьльствѹ, свѣтьлъствѹ, свѣтьлствѹсвѣтьльствомь, свѣтьлъствомь, свѣтьлствомь, свѣтьльствомъ, свѣтьлъствомъ, свѣтьлствомъсвѣтьльствѣ, свѣтьлъствѣ, свѣтьлствѣсвѣтьльства, свѣтьлъства, свѣтьлства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
свѣтьльствъ, свѣтьлъствъ, свѣтьлествъ, свѣтьльствь, свѣтьлствь, свѣтьльстъвь, свѣтьлстъвь, свѣтьльстьвь, свѣтьлстьвьсвѣтьлрьствомъ, свѣтьлъствомъ, свѣтьлствомъ, свѣтьльствомь, свѣтьлъствомь, свѣтьлствомьсвѣтьльствꙑ, свѣтьлъствꙑ, свѣтьлствꙑсвѣтьльствѣхъ, свѣтьлъствѣхъ, свѣтьлствѣхъ, свѣтьльствѣхь, свѣтьлъствѣхь, свѣтьлствѣхьсвѣтьльствѣ, свѣтьлъствѣ, свѣтьлствѣсвѣтьльствѹ, свѣтьлъствѹ, свѣтьлствѹ
NnDu
свѣтьльствома, свѣтьлъствома, свѣтьлствома
свѣтьльство ср 1. Прен. Сияние, озарение от радост и вяра цѣсарь же вдѣвъ блаженааго  свѣтьльство лца го.  словесънѫѭ дръꙁость. акꙑ ꙁабꙑвъ сꙙ. не може отьвѣштат мꙋ словесе С 194.19 2. Прен. Духовна красота аꙁъ бо крьстьꙗнъ. смъ. родъ мо  достонъство съ стꙑм стъ свѣтьльство мѫштхъ. а не отъ лкъ же дьнесъ сѫтъ. а ѹтрѣ не бѫдѫтъ С 102.2 Изч С Гр φαιδρότης Нвб Срв светлост ж ОА ВА АК ЕтМл БТР АР ЕА ДА