Исторически речник
съвест сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвест сѧсъведѫ, съведѹсъведешсъведетъ, съведеть, съведетсъведемъ, съведемь, съведем, съведемосъведете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съведѫтъ, съведѹтъ, съведѫть, съведѹть, съведѫт, съведѹтсъведевѣсъведетасъведетесъведсъвед
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съведѣмъ, съведѣмь, съведѣмсъведѣтесъведѣвѣсъведѣтасъвѣсъ, съведохъ, съвѣсь, съведохь, съведохсъведе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съведесъвѣсомъ, съведохомъ, съвѣсомь, съведохомь, съведохом, съведохмꙑсъвѣсте, съведостесъвѣсѧ, съведошѧ, съведошѫ, съведоша, съведоше, съведохѫсъвѣсовѣ, съведоховѣсъвѣста, съведоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвѣсте, съведостесъведѣахъ, съведѣхъ, съведѣахь, съведѣхь, съведѣах, съведѣх, съведѧхъ, съведѧхь, съведѧхсъведѣаше, съведѣше, съведѧшесъведѣаше, съведѣше, съведѧшесъведѣахомъ, съведѣхомъ, съведѣахомь, съведѣхомь, съведѣахом, съведѣхом, съведѧхомъ, съведѧхомь, съведѧхомсъведѣашете, съведѣшете, съведѣасте, съведѣсте, съведѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съведѣахѫ, съведѣхѫ, съведѣахѹ, съведѣхѹ, съведѧхѹсъведѣаховѣ, съведѣховѣ, съведѧховѣсъведѣашета, съведѣшета, съведѣаста, съведѣста, съведѧстасъведѣашете, съведѣшете, съведѣасте, съведѣсте, съведѧсте
съвест сѧ -съведѫ сѧ -съведеш сѧ св Сляза, спусна се [образно] ꙇ тꙑ каферънаѹмъ. до нсе вьꙁнесъ сѧ. до ада съведеш сѧ З Лк 10.15 Изч З Гр καταβιβάζομαι [вар. καταβαίνω] Вж. при съвест Нвб