Исторически речник
съвъкѹпл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съвъкѹпл҄ен, съвъкѹпл҄еньсъвъкѹпл҄енꙗ, съвъкѹпл҄ена, съвъкѹпл҄еньꙗсъвъкѹпл҄еню, съвъкѹпл҄енѹ, съвъкѹпл҄еньюсъвъкѹпл҄енмь, съвъкѹпл҄еньмь, съвъкѹпл҄енмъ, съвъкѹпл҄еньмъ, съвъкѹпл҄енмь, съвъкѹпл҄енмъсъвъкѹпл҄ен, съвъкѹпл҄ень, съвъкѹпл҄енсъвъкѹпл҄енꙗ, съвъкѹпл҄ена, съвъкѹпл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съвъкѹпл҄ен, съвъкѹпл҄ень, съвъкѹпл҄енесъвъкѹпл҄енмъ, съвъкѹпл҄еньмъ, съвъкѹпл҄енмь, съвъкѹпл҄еньмь, съвъкѹпл҄енмъ, съвъкѹпл҄енмь, съвъкѹпл҄еномъ, съвъкѹпл҄енамъсъвъкѹпл҄ен, съвъкѹпл҄ень, съвъкѹпл҄ен, съвъкѹпл҄енмсъвъкѹпл҄енхъ, съвъкѹпл҄еньхъ, съвъкѹпл҄енхь, съвъкѹпл҄еньхь, съвъкѹпл҄енхъ, съвъкѹпл҄енхьсъвъкѹпл҄ен, съвъкѹпл҄еньсъвъкѹпл҄еню, съвъкѹпл҄енѹ, съвъкѹпл҄енью
NnDu
съвъкѹпл҄енма, съвъкѹпл҄еньма, съвъкѹпл҄енма, съвъкѹпл҄енма
съвъкѹпл҄ень -ꙗ ср 1. Свързване, духовно съединение, единение [прен.] въꙁгласт. епскѹ҇п. (о) ѹстроен въселенъстѣмъ благонен стꙑмъ црквамъ.  о съвъкѹпен въсѣмъ Е 21б 14 обешть бо оць мѫтъ богъ.  братꙗ вьс не отъ дꙿного  дноѧ рожден. нъ отъ въсꙑн҄енꙗ дѹховьнааго. въ съвькѹпл҄ен же любьвьѭ сам сꙙ съетавъше С 84.21 вѣрѹ вь нк҄ескааго събора ꙁаповѣд.  прмр сꙙ съ правовѣрънꙑм. дмофлѹ же отъбѣгъшѹ цѣсара повелѣнꙗ.  съвъкѹпьнꙗ  съмренꙗ. въꙁда мѹ нарѣ цѣсарь глагол҄ꙙ. мра  съвъкѹпьнꙗ бѣгаш. да бѣгат т отъ свꙙтꙑхъ цръкъвъ вел҄ѫ С 200.8, 10—11 2. Прен. Жизнен път дѣте ѹбо станѣте дьнесь.  да съмотрїмъ добрааго съвъкѹпьенꙗ. ѧже он съкѹпшꙙ С 54.13—14 3. Свързване в духовна връзка, побратимяване моⷧ҇ на братосътворене ... ѡ рабѹ бжью сею. мѧⷬ҇. ꙇ о хвѣ съвъкѹплень ею СЕ 9b 2 троьско съвъкѹпл҄ень τῆς τριάδος ἡ ἕνωσις Според християнския догмат за Светата Троица — единосъщие [единство на същността, на естеството], което се проявява в три лица [ипостаси] — Бог Отец, Бог Син и Свети Дух егдаже беꙁнаѧльнꙑ оць. беꙁнаѧльное рождьство. снѹ своемѹ ѡтъкрꙑ. ꙇ стааго дха съшестве. троьское съвъкѹплене съвѣстьствова СЕ 53а 13—14 Изч СЕ Е С Гр ἕνωσις ὁμόνοια πορεία ἀδελφότης съвъкѹпен съвъкѹпьен съвъкѹпьн съвькѹпл҄ен съвъкѹплене Нвб съвъкупление книж ОА съвокупление книж остар ВА