Исторически речник
сълѧщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сълѧщсълѧкѫ, сълѩкѫ, сълѧкѹсълѧеш, сълѩешсълѧетъ, сълѩетъ, сълѧеть, сълѩеть, сълѧетсълѧемъ, сълѩемъ, сълѧемь, сълѩемь, сълѧем, сълѧемосълѧете, сълѩете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сълѧкѫтъ, сълѩкѫтъ, сълѧкѹтъ, сълѧкѫть, сълѩкѫть, сълѧкѹть, сълѧкѫт, сълѧкѹтсълѧевѣ, сълѩевѣсълѧета, сълѩетасълѧете, сълѩетесълѧц, сълѩцсълѧц, сълѩц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сълѧцѣмъ, сълѩцѣмъ, сълѧцѣмь, сълѩцѣмь, сълѧцѣмсълѧцѣте, сълѩцѣтесълѧцѣвѣ, сълѩцѣвѣсълѧцѣта, сълѩцѣтасълѧхъ, сълѩхъ, сълѧхь, сълѩхь, сълѧхсълѧе, сълѩе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сълѧе, сълѩесълѧхомъ, сълѩхомъ, сълѧхомь, сълѩхомь, сълѧхомсълѧсте, сълѩстесълѧшѧ, сълѩшѧ, сълѧшѫ, сълѧша, сълѧшесълѧховѣ, сълѩховѣсълѧста, сълѩста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сълѧсте, сълѩсте*сълѧаахъ*сълѧааше*сълѧааше*сълѧаахомъ*сълѧаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*сълѧаахѫ*сълѧааховѣ*сълѧаашета*сълѧаашете
сълѧщ -сълѧкѫ -сълѧеш св Превия, изкривя, прегърбя помраісте сѩ оіхъ да не відѩтъ. ї хрібетъ іхъ отънѫдь сълѩці СП 68.24 Образно. сѣть ѹговашѩ ногама моіма.  сълѩшѩ дшѫ моѭ СП 56.7 Изч СП Гр συγκάμπτω κατακάμπτω сълѩщ Нвб Срв слекна, [у]слекна диал ДА