Исторически речник
срамьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
срамьнъ, срамьньсрамьнасрамьнѹсрамьнъ, срамьньсрамьнасрамьномь, срамьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
срамьнѣсрамьне, срамьнꙑсрамьнсрамьнъ, срамьньсрамьномъ, срамьномьсрамьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
срамьнꙑсрамьнѣхъ, срамьнѣхьсрамьнасрамьнѹсрамьномасрамьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
срамьнасрамьнѹсрамьносрамьнасрамьномь, срамьномъсрамьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
срамьнасрамьнъ, срамьньсрамьномъ, срамьномьсрамьнасрамьнꙑсрамьнѣхъ, срамьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
срамьнѣсрамьнѹсрамьномасрамьнасрамьнꙑ, срамьнѫсрамьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
срамьнѫ, срамьнѹсрамьноѭ, срамьноѫ, срамьноѧ, срамьноюсрамьнѣсрамьнꙑсрамьнъ, срамьньсрамьнамъ, срамьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
срамьнꙑсрамьнамсрамьнахъ, срамьнахьсрамьнѣсрамьнѹсрамьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
срамьнꙑ, срамьнꙑ, срамьносрамьнаго, срамьнаего, срамьнааго, срамьнаго, срамьного, срамьнога, срамьнгосрамьнѹмѹ, срамьнѹемѹ, срамьнѹѹмѹ, срамьнѹмѹ, срамьноомѹ, срамьномѹ, срамьноѹмѹ, срамьнмѹсрамьнꙑ, срамьнꙑ, срамьносрамьнаго, срамьнаего, срамьнааго, срамьнаго, срамьного, срамьнога, срамьнгосрамьнꙑмь, срамьнꙑмь, срамьнꙑмъ, срамьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
срамьнѣмь, срамьнѣемь, срамьнѣѣмь, срамьнѣамь, срамьнѣмь, срамьнѣмъ, срамьнѣемъ, срамьнѣѣмъ, срамьнѣамъ, срамьнѣмъ, срамьномь, срамьномъсрамьнꙑ, срамьнꙑ, срамьносрамьнсрамьнꙑхъ, срамьнꙑхъ, срамьнꙑхь, срамьнꙑхь, срамьнѣхъ, срамьнѣхьсрамьнꙑмъ, срамьнꙑмъ, срамьнꙑмь, срамьнꙑмь, срамьнѣмъ, срамьнѣмьсрамьнꙑѧ, срамьнꙑꙗ, срамьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
срамьнꙑм, срамьнꙑмсрамьнꙑхъ, срамьнꙑхъ, срамьнꙑхь, срамьнꙑхьсрамьнаꙗ, срамьнаа, срамьнаѣсрамьнѹю, срамьноюсрамьнꙑма, срамьнꙑмасрамьно, срамьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
срамьнаго, срамьнаего, срамьнааго, срамьнаго, срамьного, срамьнога, срамьнгосрамьнѹмѹ, срамьнѹемѹ, срамьнѹѹмѹ, срамьнѹмѹ, срамьноомѹ, срамьномѹ, срамьноѹмѹ, срамьнмѹсрамьно, срамьноесрамьнаго, срамьннаего, срамьнааго, срамьнаго, срамьного, срамьнога, срамьнгосрамьнꙑмь, срамьнꙑмь, срамьнꙑмъ, срамьнꙑмъсрамьнѣмь, срамьнѣемь, срамьнѣѣмь, срамьнѣамь, срамьнѣмь, срамьнѣмъ, срамьнѣемъ, срамьнѣѣмъ, срамьнѣамъ, срамьнѣмъ, срамьномь, срамьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
срамьно, срамьноесрамьнаꙗ, срамьнаа, срамьнаѣ, срамьнаѧсрамьнꙑхъ, срамьнꙑхъ, срамьнꙑхь, срамьнꙑхь, срамьнѣхъ, срамьнѣхьсрамьнꙑмъ, срамьнꙑмъ, срамьнꙑмь, срамьнꙑмь, срамьнѣмъ, срамьнѣмьсрамьнаꙗ, срамьнаа, срамьнаѣ, срамьнаѧсрамьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
срамьнꙑхъ, срамьнꙑхъ, срамьнꙑхь, срамьнꙑхьсрамьнѣсрамьнѹю, срамьноюсрамьнꙑма, срамьнꙑмасрамьнаꙗ, срамьнаа, срамьнаѣ, срамьнаѧсрамьнꙑѧ, срамьнꙑꙗ, срамьнѫѭ, срамьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
срамьнѣ, срамьносрамьнѫѭ, срамьнѹю, срамьноѭ, срамьноюсрамьнѫѭ, срамьноѫ, срамьноѧ, срамьноюсрамьнѣсрамьнꙑѧ, срамьнꙑꙗ, срамьнꙑесрамьнꙑхъ, срамьнꙑхъ, срамьнѣхъ, срамьнꙑхь, срамьнꙑхь, срамьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
срамьнꙑмъ, срамьнꙑмъ, срамьнѣмъ, срамьнꙑмь, срамьнꙑмь, срамьнѣмьсрамьнꙑѧ, срамьнꙑꙗ, срамьнꙑесрамьнꙑм, срамьнꙑмсрамьнꙑхъ, срамьнꙑхъ, срамьнꙑхь, срамьнꙑхьсрамьнѣсрамьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
срамьнꙑма, срамьнꙑмасрамьнѣ, срамьнѣшсрамьнѣшасрамьнѣшѹ, срамьнѣшюсрамьнѣсрамьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
срамьнѣшемь, срамьнѣшемъсрамьнѣшсрамьнѣсрамьнѣше, срамьнѣшсрамьнѣшь, срамьнѣшъсрамьнѣшемъ, срамьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
срамьнѣшѧсрамьнѣшсрамьнѣшхъ, срамьнѣшхьсрамьнѣшасрамьнѣшѹ, срамьнѣшюсрамьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
срамьнѣе, срамьнѣ, срамьнѣшесрамьнѣшасрамьнѣшѹ, срамьнѣшюсрамьнѣе, срамьнѣ, срамьнѣшесрамьнѣшасрамьнѣшемь, срамьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
срамьнѣшсрамьнѣе, срамьнѣсрамьнѣша, срамьнѣшсрамьнѣшь, срамьнѣшъсрамьнѣшемъ, срамьнѣшемьсрамьнѣша, срамьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
срамьнѣшсрамьнѣшхъ, срамьнѣшхьсрамьнѣшсрамьнѣшѹ, срамьнѣшюсрамьнѣшемасрамьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
срамьнѣшѧ, срамьнѣшѫ, срамьнѣшесрамьнѣшсрамьнѣшѫ, срамьнѣшѧ, срамьнѣшѹсрамьнѣшеѭ, срамьнѣшеѫ, срамьнѣшеѧ, срамьнѣшеюсрамьнѣшсрамьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
срамьнѣшѧ, срамьнѣшѫ, срамьнѣшесрамьнѣшь, срамьнѣшъсрамьнѣшамъ, срамьнѣшамьсрамьнѣшѧ, срамьнѣше, срамьнѣшѫсрамьнѣшамсрамьнѣшахъ, срамьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
срамьнѣшсрамьнѣшѹ, срамьнѣшюсрамьнѣшамасрамьнѣ, срамьнѣшсрамьнѣшаго, срамьнѣшаего, срамьнѣшааго, срамьнѣшагосрамьнѣшѹмѹ, срамьнѣшѹемѹ, срамьнѣшѹѹмѹ, срамьнѣшѹмѹ, срамьнѣшюмѹ, срамьнѣшюемѹ, срамьнѣшюѹмѹ, срамьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
срамьнѣсрамьнѣшаго, срамьнѣшаего, срамьнѣшааго, срамьнѣшагосрамьнѣшмь, срамьнѣшмь, срамьнѣшмъ, срамьнѣшмъсрамьнѣшмь, срамьнѣшмь, срамьнѣшмъ, срамьнѣшмъсрамьнѣсрамьнѣше, срамьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
срамьнѣшхъ, срамьнѣшхъ, срамьнѣшхь, срамьнѣшхьсрамьнѣшмъ, срамьнѣшмъ, срамьнѣшмьсрамьнѣшѧѧ, срамьнѣшее, срамьнѣшѫѫсрамьнѣшм, срамьнѣшмсрамьнѣшхъ, срамьнѣшхъ, срамьнѣшхьсрамьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
срамьнѣшѹю, срамьнѣшююсрамьнѣшма, срамьнѣшмасрамьнѣе, срамьнѣ, срамьнѣшее, срамьнѣшесрамьнѣшаго, срамьнѣшаего, срамьнѣшааго, срамьнѣшагосрамьнѣшѹмѹ, срамьнѣшѹемѹ, срамьнѣшѹѹмѹ, срамьнѣшѹмѹ, срамьнѣшюмѹ, срамьнѣшюемѹ, срамьнѣшюѹмѹ, срамьнѣшюмѹсрамьнѣе, срамьнѣ, срамьнѣшее, срамьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
срамьнѣшаго, срамьнѣшаего, срамьнѣшааго, срамьнѣшагосрамьнѣшмь, срамьнѣшмь, срамьнѣшмъ, срамьнѣшмъсрамьнѣшмь, срамьнѣшмь, срамьнѣшмъ, срамьнѣшмъсрамьнѣе, срамьнѣ, срамьнѣшее, срамьнѣшесрамьнѣшаꙗ, срамьнѣшаѣ, срамьнѣшаѧсрамьнѣшхъ, срамьнѣшхъ, срамьнѣшхь, срамьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
срамьнѣшмъ, срамьнѣшмъ, срамьнѣшмьсрамьнѣшаꙗ, срамьнѣшаѣ, срамьнѣшаѧсрамьнѣшм, срамьнѣшмсрамьнѣшхъ, срамьнѣшхъ, срамьнѣшхьсрамьнѣшсрамьнѣшѹю, срамьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
срамьнѣшма, срамьнѣшмасрамьнѣшꙗ, срамьнѣшѣ, срамьнѣшаꙗсрамьнѣшѧѧ, срамьнѣшѧѩ, срамьнѣшѫѫ, срамьнѣшаѧ, срамьнѣшее, срамьнѣшеѥсрамьнѣшсрамьнѣшѫѫ, срамьнѣшѫѭ, срамьнѣшѧѧ, срамьнѣшѧѩ, срамьнѣшююсрамьнѣшѫѫ, срамьнѣшѫѭ, срамьнѣшѧѧ, срамьнѣшѧѩ, срамьнѣшюю, срамьнѣшеѭ, срамьнѣшеѫ, срамьнѣшеѧ, срамьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
срамьнѣшсрамьнѣшꙗ, срамьнѣшѣсрамьнѣшѧѧ, срамьнѣшѧѩ, срамьнѣшѫѫ, срамьнѣшаѧ, срамьнѣшее, срамьнѣшеѥсрамьнѣшхъ, срамьнѣшхъ, срамьнѣшхь, срамьнѣшхьсрамьнѣшмъ, срамьнѣшмъ, срамьнѣшмь, срамьнѣшмьсрамьнѣшѧѧ, срамьнѣшѧѩ, срамьнѣшѫѫ, срамьнѣшаѧ, срамьнѣшее, срамьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
срамьнѣшм, срамьнѣшмсрамьнѣшхъ, срамьнѣшхъ, срамьнѣшхь, срамьнѣшхьсрамьнѣшсрамьнѣшѹю, срамьнѣшююсрамьнѣшма, срамьнѣшма
срамьнъ -ꙑ прил Срамен, позорен [образно] съкрꙑлъ сꙙ с отъ ба ꙗко нагъ. нъ се съкрꙑлъ с вь себѣ ба нага. обльклъ сꙙ с въ срамьнѫѭ кожьнѫѭ рꙁѫ. нъ облѣкохъ сꙙ бъ пльт твоѧ. въ кожьнѫѭ рꙁѫ С 470.8 Изч С Гр τῆς αἰσχύνης Нвб Срв срамен ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА