Исторически речник
слвꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
слвꙗ, слваслвѩ, слвѧ, слвѫ, слвеслв, слвслвѭ, слвѫ, слвѧ, слвюслвеѭ, слвеѫ, слвеѧслв, слв
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
слв-----
NfOuNfGuNfDu
---
слвꙗ ж ЛИ Силвия — майката на папа Григорий Велики [590—604 г.] мат же го блаженаꙗ слвꙗ. жвѣаше блꙁъ вратъ стааго паула апостола С 119.23—24 мѹже да дъва на десꙙте ꙁлатцъ.  съребрънꙑ блюдъ же т бѣ посълала съ кѹцѭ блаженаꙗ сава (погр. вм. слвꙗ, Север., с. 122, бел. под линия; Заимов, Капалдо, т. I, с. 263, бел. под линия) мат твоꙗ С 122.12 Изч С Гр Σιλβία Нвб Силвия ж ЛИ Силва ж ЛИ Силвина ж ЛИ СтИл,РЛФИ