Исторически речник
съвъкѹплꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвъкѹплꙗт сѧсъвъкѹплꙗѭ, съвъкѹплѣѭ, съвъкѹпьꙗѭ, съвъкѹпъꙗѭ, съвъкѹпꙗѭ, съвъкѹплꙗѫ, съвъкѹплѣѫ, съвъкѹпьꙗѫ, съвъкѹпъꙗѫ, съвъкѹпꙗѫ, съвъкѹплꙗѧ, съвъкѹплѣѧ, съвъкѹпьꙗѧ, съвъкѹпъꙗѧ, съвъкѹпꙗѧ, съвъкѹплꙗю, съвъкѹплѣю, съвъкѹпьꙗю, съвъкѹпъꙗю, съвъкѹпꙗю, съвъкѹплѧюсъвъкѹплꙗш, съвъкѹплѣш, съвъкѹплѣеш, съвъкѹплѣаш, съвъкѹпьꙗш, съвъкѹпьꙗеш, съвъкѹпьꙗаш, съвъкѹпъꙗш, съвъкѹпъꙗеш, съвъкѹпъꙗаш, съвъкѹпꙗш, съвъкѹпꙗеш, съвъкѹпꙗаш, съвъкѹплѧешсъвъкѹплꙗтъ, съвъкѹплѣтъ, съвъкѹплѣетъ, съвъкѹплѣатъ, съвъкѹпьꙗтъ, съвъкѹпьꙗетъ, съвъкѹпъꙗтъ, съвъкѹпъꙗетъ, съвъкѹпъꙗатъ, съвъкѹпьꙗатъ, съвъкѹпꙗтъ, съвъкѹпꙗетъ, съвъкѹпꙗатъ, съвъкѹплꙗть, съвъкѹплѣть, съвъкѹплѣеть, съвъкѹплѣать, съвъкѹпьꙗть, съвъкѹпьꙗеть, съвъкѹпъꙗть, съвъкѹпъꙗеть, съвъкѹпъꙗать, съвъкѹпьꙗать, съвъкѹпꙗть, съвъкѹпꙗеть, съвъкѹпꙗать, съвъкѹплꙗт, съвъкѹплѣт, съвъкѹплѣет, съвъкѹплѣат, съвъкѹпьꙗт, съвъкѹпьꙗет, съвъкѹпъꙗт, съвъкѹпъꙗет, съвъкѹпъꙗат, съвъкѹпьꙗат, съвъкѹпꙗт, съвъкѹпꙗет, съвъкѹпꙗат, съвъкѹплѧетъ, съвъкѹплѧеть, съвъкѹплѧетсъвъкѹплꙗмъ, съвъкѹпѣмъ, съвъкѹпѣемъ, съвъкѹпѣамъ, съвъкѹпꙗмъ, съвъкѹпьꙗемъ, съвъкѹпъꙗмъ, съвъкѹпъꙗемъ, съвъкѹпъꙗамъ, съвъкѹпьꙗамъ, съвъкѹпꙗемъ, съвъкѹпꙗамъ, съвъкѹплꙗмь, съвъкѹплѣмь, съвъкѹплѣемь, съвъкѹплѣамь, съвъкѹпьꙗмь, съвъкѹпьꙗемь, съвъкѹпъꙗмь, съвъкѹпъꙗемь, съвъкѹпъꙗамь, съвъкѹпьꙗамь, съвъкѹпꙗмь, съвъкѹпꙗемь, съвъкѹпꙗамь, съвъкѹплꙗм, съвъкѹплѣм, съвъкѹплѣем, съвъкѹплѣам, съвъкѹпьꙗм, съвъкѹпьꙗем, съвъкѹпъꙗм, съвъкѹпъꙗем, съвъкѹпъꙗам, съвъкѹпьꙗам, съвъкѹпꙗм, съвъкѹпꙗем, съвъкѹпꙗам, съвъкѹплꙗмо, съвъкѹплѣмо, съвъкѹплѣемо, съвъкѹплѣамо, съвъкѹпьꙗмо, съвъкѹпьꙗемо, съвъкѹпъꙗмо, съвъкѹпъꙗемо, съвъкѹпъꙗамо, съвъкѹпьꙗамо, съвъкѹпꙗмо, съвъкѹпꙗемо, съвъкѹпꙗамо, съвъкѹплѧемъ, съвъкѹплѧемь, съвъкѹплѧемсъвъкѹплꙗте, съвъкѹпѣте, съвъкѹпѣете, съвъкѹпѣате, съвъкѹпьꙗте, съвъкѹпьꙗете, съвъкѹпъꙗте, съвъкѹпъꙗете, съвъкѹпъꙗате, съвъкѹпьꙗате, съвъкѹпꙗте, съвъкѹпꙗете, съвъкѹпꙗате, съвъкѹплѧете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвъкѹплꙗѭтъ, съвъкѹплѣѭтъ, съвъкѹпьꙗѭтъ, съвъкѹпъꙗѭтъ, съвъкѹпꙗѭтъ, съвъкѹплꙗѫтъ, съвъкѹплѣѫтъ, съвъкѹпьꙗѫтъ, съвъкѹпъꙗѫтъ, съвъкѹпꙗѫтъ, съвъкѹплꙗѧтъ, съвъкѹплѣѧтъ, съвъкѹпьꙗѧтъ, съвъкѹпъꙗѧтъ, съвъкѹпꙗѧтъ, съвъкѹплꙗютъ, съвъкѹплѣютъ, съвъкѹпьꙗютъ, съвъкѹпъꙗютъ, съвъкѹпꙗютъ, съвъкѹплꙗѭть, съвъкѹплѣѭть, съвъкѹпьꙗѭть, съвъкѹпъꙗѭть, съвъкѹпꙗѭть, съвъкѹплꙗѫть, съвъкѹплѣѫть, съвъкѹпьꙗѫть, съвъкѹпъꙗѫть, съвъкѹпꙗѫть, съвъкѹплꙗѧть, съвъкѹплѣѧть, съвъкѹпьꙗѧть, съвъкѹпъꙗѧть, съвъкѹпꙗѧть, съвъкѹплꙗють, съвъкѹплѣють, съвъкѹпьꙗють, съвъкѹпъꙗють, съвъкѹпꙗють, съвъкѹплꙗѭт, съвъкѹплѣѭт, съвъкѹпьꙗѭт, съвъкѹпъꙗѭт, съвъкѹпꙗѭт, съвъкѹплꙗѫт, съвъкѹплѣѫт, съвъкѹпьꙗѫт, съвъкѹпъꙗѫт, съвъкѹпꙗѫт, съвъкѹплꙗѧт, съвъкѹплѣѧт, съвъкѹпьꙗѧт, съвъкѹпъꙗѧт, съвъкѹпꙗѧт, съвъкѹплꙗют, съвъкѹплѣют, съвъкѹпьꙗют, съвъкѹпъꙗют, съвъкѹплѧютъ, съвъкѹплѧють, съвъкѹплѧютсъвъкѹплꙗвѣ, съвъкѹплѣвѣ, съвъкѹплѣевѣ, съвъкѹплѣавѣ, съвъкѹпьꙗвѣ, съвъкѹпьꙗевѣ, съвъкѹпъꙗвѣ, съвъкѹпъꙗевѣ, съвъкѹпъꙗавѣ, съвъкѹпьꙗавѣ, съвъкѹпꙗвѣ, съвъкѹпꙗевѣ, съвъкѹпꙗавѣ, съвъкѹплѧевѣсъвъкѹплꙗта, съвъкѹплѣта, съвъкѹплѣета, съвъкѹплѣата, съвъкѹпьꙗта, съвъкѹпьꙗета, съвъкѹпъꙗта, съвъкѹпъꙗета, съвъкѹпъꙗата, съвъкѹпьꙗата, съвъкѹпꙗта, съвъкѹпꙗета, съвъкѹпꙗата, съвъкѹплѧетасъвъкѹплꙗте, съвъкѹплѣте, съвъкѹплѣете, съвъкѹплѣате, съвъкѹпьꙗте, съвъкѹпьꙗеш, съвъкѹпъꙗте, съвъкѹпъꙗете, съвъкѹпъꙗате, съвъкѹпьꙗате, съвъкѹпꙗте, съвъкѹпꙗете, съвъкѹпꙗате, съвъкѹплѧетесъвъкѹплꙗ, съвъкѹплѣ, съвъкѹпьꙗ, съвъкѹпъꙗ, съвъкѹплѧсъвъкѹплꙗ, съвъкѹплѣ, съвъкѹпьꙗ, съвъкѹпъꙗ, съвъкѹплѧ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвъкѹплꙗмъ, съвъкѹплѣмъ, съвъкѹпьꙗмъ, съвъкѹпъꙗмъ, съвъкѹплꙗмь, съвъкѹплѣмь, съвъкѹпьꙗмь, съвъкѹпъꙗмь, съвъкѹплꙗм, съвъкѹплѣм, съвъкѹпьꙗм, съвъкѹпъꙗм, съвъкѹплѧмъ, съвъкѹплѧмь, съвъкѹплѧмсъвъкѹплꙗте, съвъкѹплѣте, съвъкѹпьꙗте, съвъкѹпъꙗте, съвъкѹплѧтесъвъкѹплꙗвѣ, съвъкѹплѣвѣ, съвъкѹпьꙗвѣ, съвъкѹпъꙗвѣ, съвъкѹплѧвѣсъвъкѹплꙗта, съвъкѹплѣта, съвъкѹпьꙗта, съвъкѹпъꙗта, съвъкѹплѧтасъвъкѹплꙗхъ, съвъкѹплѣхъ, съвъкѹпьꙗхъ, съвъкѹпъꙗхъ, съвъкѹплꙗхь, съвъкѹплѣхь, съвъкѹпьꙗхь, съвъкѹпъꙗхь, съвъкѹплꙗх, съвъкѹплѣх, съвъкѹпьꙗх, съвъкѹпъꙗх, съвъкѹплѧхъ, съвъкѹплѧхь, съвъкѹплѧхсъвъкѹплꙗ, съвъкѹплѣ, съвъкѹпьꙗ, съвъкѹпъꙗ, съвъкѹплѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвъкѹплꙗ, съвъкѹплѣ, съвъкѹпьꙗ, съвъкѹпъꙗ, съвъкѹплѧсъвъкѹплꙗхомъ, съвъкѹплѣхомъ, съвъкѹпьꙗхомъ, съвъкѹпъꙗхомъ, съвъкѹплꙗхомь, съвъкѹплѣхомь, съвъкѹпьꙗхомь, съвъкѹпъꙗхомь, съвъкѹплꙗхом, съвъкѹплѣхом, съвъкѹпьꙗхом, съвъкѹпъꙗхом, съвъкѹплꙗхмꙑ, съвъкѹплѣхмꙑ, съвъкѹпьꙗхмꙑ, съвъкѹпъꙗхмꙑ, съвъкѹплѧхомъ, съвъкѹплѧхомь, съвъкѹплѧхомсъвъкѹплꙗсте, съвъкѹплѣсте, съвъкѹпьꙗсте, съвъкѹпъꙗсте, съвъкѹплѧстесъвъкѹплꙗшѧ, съвъкѹплѣшѧ, съвъкѹпьꙗшѧ, съвъкѹпъꙗшѧ, съвъкѹплꙗшѫ, съвъкѹплѣшѫ, съвъкѹпьꙗшѫ, съвъкѹпъꙗшѫ, съвъкѹплꙗша, съвъкѹплѣша, съвъкѹпьꙗша, съвъкѹпъꙗша, съвъкѹплꙗше, съвъкѹплѣше, съвъкѹпьꙗше, съвъкѹпъꙗше, съвъкѹплꙗхѫ, съвъкѹплѣхѫ, съвъкѹпьꙗхѫ, съвъкѹпъꙗхѫ, съвъкѹплѧшасъвъкѹплꙗховѣ, съвъкѹплѣховѣ, съвъкѹпьꙗховѣ, съвъкѹпъꙗховѣ, съвъкѹплѧховѣсъвъкѹплꙗста, съвъкѹплѣста, съвъкѹпьꙗста, съвъкѹпъꙗста, съвъкѹплѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвъкѹплꙗсте, съвъкѹплѣсте, съвъкѹпьꙗсте, съвъкѹпъꙗсте, съвъкѹплѧстесъвъкѹплꙗахъ, съвъкѹпьꙗхъ, съвъкѹпъꙗхъ, съвъкѹплѣахъ, съвъкѹпꙗхъ, съвъкѹпѣхъ, съвъкѹплꙗаьъ, съвъкѹпьꙗхь, съвъкѹпъꙗхь, съвъкѹплѣахь, съвъкѹпꙗхь, съвъкѹпѣхь, съвъкѹплꙗах, съвъкѹпьꙗх, съвъкѹпъꙗх, съвъкѹплѣах, съвъкѹпꙗх, съвъкѹпѣх, съвъкѹплѧхъ, съвъкѹплѧхь, съвъкѹплѧхсъвъкѹплꙗаше, съвъкѹпьꙗше, съвъкѹпъꙗше, съвъкѹплѣаше, съвъкѹпꙗше, съвъкѹпѣше, съвъкѹплѧшесъвъкѹплꙗаше, съвъкѹпьꙗше, съвъкѹпъꙗше, съвъкѹплѣаше, съвъкѹпꙗше, съвъкѹпѣше, съвъкѹплѧшесъвъкѹплꙗахомъ, съвъкѹпьꙗхомъ, съвъкѹпъꙗхомъ, съвъкѹплѣахомъ, съвъкѹпꙗхомъ, съвъкѹпѣхомъ, съвъкѹплꙗахомь, съвъкѹпьꙗхомь, съвъкѹпъꙗхомь, съвъкѹплѣахомь, съвъкѹпꙗхомь, съвъкѹпѣхомь, съвъкѹплꙗахом, съвъкѹпьꙗхом, съвъкѹпъꙗхом, съвъкѹплѣахом, съвъкѹпꙗхом, съвъкѹпѣхом, съвъкѹплѧхомъ, съвъкѹплѧхомь, съвъкѹплѧхомсъвъкѹплꙗашете, съвъкѹпьꙗшете, съвъкѹпъꙗшете, съвъкѹплѣашете, съвъкѹпꙗшете, съвъкѹпѣшете, съвъкѹплꙗасте, съвъкѹпьꙗсте, съвъкѹпъꙗсте, съвъкѹплѣасте, съвъкѹпꙗсте, съвъкѹпѣсте, съвъкѹплѧшете, съвъкѹплѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвъкѹплꙗахѫ, съвъкѹпьꙗхѫ, съвъкѹпъꙗхѫ, съвъкѹплѣахѫ, съвъкѹпꙗхѫ, съвъкѹпѣхѫ, съвъкѹплꙗахѹ, съвъкѹпьꙗхѹ, съвъкѹпъꙗхѹ, съвъкѹплѣахѹ, съвъкѹпꙗхѹ, съвъкѹпѣхѹ, съвъкѹплѧхѹсъвъкѹплꙗховѣ, съвъкѹпьꙗховѣ, съвъкѹпъꙗховѣ, съвъкѹплѣаховѣ, съвъкѹпꙗховѣ, съвъкѹпѣховѣ, съвъкѹплѧховѣсъвъкѹплꙗшета, съвъкѹпьꙗшета, съвъкѹпъꙗшета, съвъкѹплѣашета, съвъкѹпꙗшета, съвъкѹпѣшета, съвъкѹплꙗаста, съвъкѹпьꙗста, съвъкѹпъꙗста, съвъкѹплѣаста, съвъкѹпꙗста, съвъкѹпѣста, съвъкѹплѧшета, съвъкѹплѧстасъвъкѹплꙗшете, съвъкѹпьꙗшете, съвъкѹпъꙗшете, съвъкѹплѣашете, съвъкѹпꙗшете, съвъкѹпѣшете, съвъкѹплꙗасте, съвъкѹпьꙗсте, съвъкѹпъꙗсте, съвъкѹплѣасте, съвъкѹпꙗсте, съвъкѹпѣсте, съвъкѹплѧшете, съвъкѹплѧсте
съвъкѹплꙗт сѧ -съвъкѹплꙗѭ сѧ -съвъкѹплꙗш сѧ несв 1. Събирам се, свързвам се в едно  акꙑ лѹꙙ сльнеьнꙑѧ къ брѣгѹ съвькѹпл҄ѣахѫ сꙙ главꙑ мъ къ свомъ тѣлесемъ. не хотꙙште сꙙ отъ н҄хъ раꙁлѫт С 66.26 2. Съвъкупявам се, осъществявам полова връзка сего дꙗ. гоже мѣнш богѹ бꙑт. ловѣкъ бѣ ѹенкъ сотоннъ ... блѫдьнкъ сꙑ ꙁлха пае вьсѣхъ ловѣкъ. жвѫштхъ. вдꙙ ловѣьскꙑ добрꙑѧ женꙑ  дьштер. тѣмь похотꙙ  вь лце бесѣдѹѧ мъ.  съвъкѹпл҄ѣѧ сꙙ сь н҄м. прѣврат ѧ ст ї акꙑ бога С 7.20—21 Изч С Гр μείγνυμαι συμμείγνυμαι съвькѹпл҄ѣт сѧ Нвб съвъкуплявам се, съвъкупя [се] книж ОА НТ ЕтМл БТР АР съвокуплявам се книж остар ВА